Οι μεγάλοι καταθέτες επιστρέφουν και εμπιστεύονται την Τράπεζα Κύπρου

• Το Δεκέμβριο 2015, το μερίδιο αγοράς σε καταθέσεις ανήλθε στο 28,2% σε σύγκριση με 24,8% τον Δεκέμβριο 2014 • Κερδίζει έδαφος και συνεχώς μερίδιο νέων πελατών • Ικανοποιεί τις ανάγκες κάθε Premier πελάτη της

Οι Premier καταθέτες επιστρέφουν δυναμικά στην Tράπεζα Κύπρου. Η Τράπεζα κερδίζει διαρκώς μερίδιο νέων πελατών. Ακόμη και πελάτες που είχαν αποσύρει τις καταθέσεις τους είτε μερικώς είτε εξ’ ολοκλήρου, επανέρχονται με νέες καταθέσεις. Η θετική αυτή εξέλιξη αποδίδεται στα καλύτερα οικονομικά αποτελέσματα της Τράπεζας (όπως είναι η μείωση του ELA, η μείωση των Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων, η δυνατή κεφαλαιακή επάρκεια και η κερδοφορία). Θετική επίδραση είχε και η ανακοίνωση για την πρόθεση της Τράπεζας να προχωρήσει με την εισαγωγή της μετοχής της στο Χρηματιστήριο Αξιών του Λονδίνου, ενός από τα σημαντικότερα χρηματοοικονομικά κέντρα του κόσμου

Όπως δηλώνει η κα Στέλλα Μουρουζίδου, «οι πελάτες μας τώρα τοποθετούν το μεγαλύτερο μέρος των καταθέσεών τους σε ετήσιας, ή ακόμη πιο μακροπρόθεσμης διάρκειας καταθέσεις. Η αύξηση της εμπιστοσύνης σε συνδυασμό με την προοπτική μείωσης των καταθετικών επιτοκίων, οδηγούν όλο και μεγαλύτερο αριθμό καταθετών σε μακροχρόνιες καταθέσεις για να ‘κλειδώσουν’ το επιτόκιο. Οι κινήσεις αυτές εκλαμβάνονται ως ένδειξη ανάκτησης της εμπιστοσύνης των πελατών μας προς την Τράπεζά μας».

Η κα Στέλλα Μουρουζίδου, αναφέρει στη συνέχεια πως «αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό για την Τράπεζα και λαμβάνουμε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για να ικανοποιήσουμε τις καταθετικές ανάγκες των πελατών μας. Να σας υπενθυμίσω πως το 2014 οι πελάτες τοποθετούσαν το μεγαλύτερο μέρος των αποταμιεύσεών τους σε γραμμάτια διάρκειας ενός μηνός. Το 2015 οι καταθέσεις του Tομέα Λιανικής Τραπεζικής αυξήθηκαν κατά 10% σε σχέση με αυτές του 2014. Το Δεκέμβριο 2015, το μερίδιο αγοράς της Τράπεζας σε καταθέσεις ανήλθε στο 28,2% σε σύγκριση με 24,8% που ήταν το Δεκέμβριο 2014. Οι συνολικές καταθέσεις του Τομέα Λιανικής Τραπεζικής παρουσίασαν αύξηση κατά 2%, για το πρώτο τετράμηνο του 2016, δηλαδή από το Δεκέμβριο του 2015.

Αύξηση καταθέσεων

Μιλώντας για τους Premier (μεγάλους) καταθέτες του Τομέα Ιδιωτών η κα Στέλλα Μουρουζίδου εξηγεί πως «εδώ και ένα χρόνο διαχωρίσαμε την πελατειακή ομάδα των μεγάλων καταθετών μας, τους Premier πελάτες, προσαρμόζοντας τα χαρακτηριστικά των καταθετικών μας προϊόντων στις προτεραιότητές και τις ανάγκες τους. Οι πελάτες ανταποκρίθηκαν σε βαθμό πέραν του αναμενόμενου. Μόνο το 2015, οι Premier καταθέτες αύξησαν τις καταθέσεις τους κατά 15%».

Η κα Στέλλα Μουρουζίδου προσθέτει στη συνέχεια πως «οι Premier πελάτες είναι οι ‘ηγέτες’ της αγοράς στις καταθέσεις, έχουν διαπραγματευτική ικανότητα και καθορίζουν την τάση της συγκεκριμένης αγοράς». «Η Τράπεζα Κύπρου έχει ανοικτή και συνεχή επικοινωνία με αυτούς τους πελάτες. Ο κάθε Premier πελάτης έχει τον δικό του τραπεζικό λειτουργό που είναι δίπλα του για κάθε τραπεζική του ανάγκη. Οι πελάτες αυτοί απολαμβάνουν προνόμια όπως προτεραιότητα στην 1bank, προνομιακή τιμολόγηση, χαμηλότερες τραπεζικές προμήθειες, δωρεάν συνδρομή στις κάρτες ΑΜΕΧ, τρεχούμενο με όριο χωρίς έξοδα, έκπτωση στο Αθλητικό Κέντρο και στο Πολιτιστικό Κέντρο της Τράπεζας», εξηγεί.

«Κάθε τρίμηνο», επισημαίνει στη συνέχεια «επικοινωνούμε με τους Premier πελάτες μας, ενημερώνοντάς τους για τα νέα του Premier (προσφορές, νέα προϊόντα κ.ά.) και για τα διεθνή και τοπικά οικονομικά νέα. Οι Premier πελάτες μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί μας μέσω συγκεκριμένης/δικής τους ηλεκτρονικής διεύθυνσης, για οποιοδήποτε τραπεζικό θέμα τους απασχολεί ή για εισηγήσεις. Αξιοποιώντας τις εισηγήσεις των Premier πελατών που λαμβάνουμε, προσαρμόζουμε και εμπλουτίζουμε τόσο το Premier Club όσο και άλλα τραπεζικά προϊόντα».

Η κα Στέλλα Μουρουζίδου αναφέρει στη συνέχεια πως «αποτέλεσμα αυτής της αμφίδρομης επικοινωνίας είναι η υλοποίηση εισήγησης για δημιουργία ενός καταθετικού λογαριασμού με δεκαοκτάμηνη διάρκεια, ελκυστικό επιτόκιο και ευελιξία αναλήψεων. Τα επιτόκια σε ευρώ έχουν, με τα σημερινά δεδομένα, πτωτική τάση. Ως εκ τούτου, οι πελάτες επιθυμούν να δεσμεύουν για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα τα χρήματά τους, ‘κλειδώνοντας’ το επιτόκιο για όσο το δυνατό μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Ο νέος καταθετικός λογαριασμός Premier είναι μια εμπρόθεσμη κατάθεση διάρκειας 18 μηνών, με ετήσιο επιτόκιο 2.15% και δικαίωμα αναλήψεων μέχρι και το 30% του αρχικού ποσού. Οι πελάτες της Τράπεζας Κύπρου έχουν ανταποκριθεί πολύ θετικά στο καταθετικό αυτό σχέδιο το οποίο ανταποκρίνεται πλήρως στις δικές τους προτιμήσεις (ελκυστικό επιτόκιο, ευελιξία αναλήψεων όταν χρειάζονται έκτακτη ρευστότητα και σταθερό ετήσιο επιτόκιο 2,15%), ακόμη και στην περίπτωση μείωσης των καταθετικών επιτοκίων εντός αυτής της περιόδου».

Τέλος, η κα Μουρουζίδου καταλήγει πως «παρά τις συνεχείς αλλαγές στο τραπεζικό τοπίο, την αυτοματοποίηση και τεχνολογική πρόοδο, εμείς διατηρούμε προσωπική επαγγελματική σχέση με όλους τους καταθέτες μας. Οι πελάτες μας απολαμβάνουν το προνόμιο να εξυπηρετούνται τόσο μέσω του προσωπικού λειτουργό τους, που τους αφιερώνει χρόνο σε προσωπικές συναντήσεις, όσο και μέσω πρόσβασης, οποιαδήποτε στιγμή, στα αναβαθμισμένα τεχνολογικά συστήματα εξυπηρέτησης της Τράπεζας».

Στέλλα Μουρουζίδου, Διευθύντρια Premier Banking