Προειδοποιήσεις της ΕΚΤ για κινδύνους στο χρηματοπιστωτικό σύστημα

Για σημαντικούς κινδύνους στη σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος της ευρωζώνης προειδοποιεί η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ), στην εξαμηνιαία έκθεσή της για τη Χρηματοπιστωτική Σταθερότητα, αναφέροντας πως οι κίνδυνοι που προέρχονται από τις χρηματοπιστωτικές αγορές παραμένουν σημαντικοί, κυρίως λόγω της πιθανότητας περαιτέρω επιτάχυνσης των ανατιμήσεων. Η ΕΚΤ καλεί τις χώρες να βελτιώσουν την ανθεκτικότητά τους σε χρηματοοικονομικούς κλυδωνισμούς και να ολοκληρώσουν την εργασία που απαιτείται για ενίσχυση των οικονομιών τους.

Άλλοι κίνδυνοι, σύμφωνα με την ΕΚΤ, αποτελούν η συνεχιζόμενη χαμηλή κερδοφορία των τραπεζών της ευρωζώνης, λόγω των χαμηλών επιτοκίων και των υψηλών επιπέδων μη εξυπηρετούμενων δανείων σε ορισμένες χώρες, ενώ υπογραμμίζει επίσης την έντονη πίεση στις τιμές και τον μεγάλο αριθμό ανταγωνιστικών ιδρυμάτων.