Η ανάπτυξη απαιτεί συμμαχία τραπεζών με τις επιχειρήσεις

Ο Πανίκoς Νικολάου σχολιάζει τις χορηγήσεις νέων δανείων, αλλά και τη ραγδαία μετάλλαξη των τραπεζικών υπηρεσιών, σε ένα δύσκολο περιβάλλον

Στρέφοντας την προσοχή μας στην εξέλιξη της επιχειρηματικής ανάπτυξης, παραμένει να αποδειχτεί ότι η κρίση αλλά και τα αίτια της έχουν πραγματικά ξεπεραστεί. Στην μεγαλύτερη τράπεζα του τόπου, επικεφαλής αυτής της προσπάθειας είναι ο Πανίκος Νικολάου, Διευθυντής Διεύθυνσης Μεγάλων Επιχειρήσεων ο οποίος μιλά στον  «Π» για τη νέα σχέση Τραπεζίτη-Πελάτη, η οποία αποτελεί τη βάση για βιώσιμες χρηματοδοτήσεις και επενδύσεις με στόχο τη σταθερή ανάπτυξη, καθώς και την προσπάθεια που γίνεται για να διαμορφωθούν, μέσα από νέες τεχνολογίες, «ολιστικές σχέσεις» που να καλύπτουν πιο σφαιρικά τις επιχειρηματικές ανάγκες.

Τα στοιχεία δείχνουν μια σταθερή ανάκαμψη της οικονομίας. Αυτή την ανάκαμψη εσείς, στην τράπεζα, την νοιώθετε. Βλέπετε ζήτηση για νέο δανεισμό και επενδύσεις;

Η ανάκαμψη της οικονομίας είναι εμφανής με το ρυθμό ανάπτυξης ΑΕΠ να φθάνει 2,8% το 2016 και 3,3% το Α’ τρίμηνο 2017, την ανεργία να μειώνεται , και τις τιμές καταναλωτών να παρουσιάζουν αύξηση (+1,5%) το Α’ 4μηνο 2017 μετά από σειρά μειώσεων τα προηγούμενα 4 χρόνια.

Ταυτόχρονα, και σύμφωνα με τα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας του Κράτους και του Τμήματος Οικονομικών Μελετών της Τράπεζας, οι αφίξεις τουριστών κατέγραψαν ρεκόρ το διάστημα Ιαν-Απρ 2017 με αύξηση 19,9% σε συνέχεια της περσινής αύξησης 19,8%, και ο Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής παρουσίασε διαδοχικές αυξήσεις (8,7% το 2016, 7,2% το διάστημα Ιαν-Φεβ17).  Σημειώνετε επίσης η αύξηση στην παραγωγή τσιμέντου (26% το 2016, 37% το Α’ 3μηνο 17), στις άδειες οικοδομής (19% το 2016, 28% το Α’ 2μηνο 17), καθώς και στις εγγραφές αυτοκινήτων (31% το 2016, 35% το Α’ 4μηνο 2017).

Οι προβλέψεις για το μέλλον παραμένουν επίσης θετικές με την Κομισιόν να προβλέπει διατήρηση ικανοποιητικού ρυθμού ανάπτυξης για την κυπριακή οικονομία και την επόμενη διετία 2,5% και 2,3% αντίστοιχα για 2017 και 2018.

Η ανάκαμψη αυτή αναπόφευκτα οδηγεί σε αυξημένη ζήτηση για δανεισμό. Η Τράπεζα Κύπρου ως η μεγαλύτερη τράπεζα του τόπου χρηματοδοτεί τις κυπριακές επιχειρήσεις για νέες επενδύσεις όπως ανέγερση και αναβάθμιση ξενοδοχειακών μονάδων, κέντρων υγείας, εισαγωγικό εμπόριο, εταιρείες τεχνολογίας και τηλεπικοινωνιών. Τα αποτελέσματα αυτής της αυξημένης ζήτησης αποτυπώνονται και στα αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου για το 2017 όπου το σύνολο των νέων χορηγήσεων στην Κύπρο ξεπέρασε τα €500εκ σε σχέση με τα €163 εκ. του αντίστοιχου τριμήνου για το 2016. (πίνακας 1).

Όλες οι τράπεζες εμφανίζονται πρόθυμες να δανείσουν, αλλά ο δανεισμός παραμένει περιορισμένος. Στις μεγαλύτερες επιχειρήσεις και κατά τεκμήριο πιο οργανωμένες, υπάρχει άλλη εικόνα;

Σίγουρα τα αυστηρότερα κριτήρια δανεισμού και η ανάγκη δημιουργίας επιχειρηματικών πλάνων και η ετοιμασία αξιόπιστων οικονομικών στοιχείων και προβλέψεων προϋποθέτουν υποδομή στις επιχειρήσεις. Κατά κανόνα αυτό το συναντά κάποιος στις πιο μεγαλύτερες εταιρείες που είναι συνήθως πιο οργανωμένες. Ως αποτέλεσμα αυτές, οι πιο οργανωμένες επιχειρήσεις, διεκδικούν και λαμβάνουν το μεγαλύτερο ποσοστό των νέων χορηγήσεων.

Στην Τράπεζα Κύπρου δανείσαμε στην Κυπριακή Αγορά πάνω από €1δις το 2016, με τα €525εκ να διοχετεύονται στον τομέα των μεγάλων επιχειρήσεων, ποσό το οποίο είναι ένα εξαιρετικά καλός αριθμός. Το 2017 έχει ξεκινήσει ακόμη πιο δυνατά και προσδοκούμε σε πολύ μεγαλύτερο αριθμό. Ήδη το πρώτο τρίμηνο του 2017, όπου όπως προαναφέρθηκε, το σύνολο των νέων χορηγήσεων ξεπέρασε τα €500εκ, οι νέες χορηγήσεις που διοχετεύτηκαν στον τομέα των μεγάλων επιχειρήσεων έφτασαν τα €316εκ. ποσό υπερδιπλάσιο από το αντίστοιχο περσινό (Πίνακας 1).

Πόσο εύκολο είναι μια τράπεζα να δανείσει στο σημερινό περιβάλλον του υπερδανεισμού της ιδιωτικής οικονομίας και του υψηλού ρίσκου; Θα λέγατε ότι οι μεγαλύτερες εταιρείες έχουν ένα προβάδισμα σε σχέση με τις μικρότερες;

Πράγματι οι κυπριακές επιχειρήσεις και τα κυπριακά νοικοκυριά είναι από τα πιο υπερχρεωμένα στην Ευρώπη (Δείκτης: χρέος/ΑΕΠ πάνω από 100%).

Αυτό αποδεικνύεται και από το εξαιρετικά υψηλό ποσοστό μη εξυπηρετούμενων δανείων (>50%). Κατά συνέπεια ο αριθμός των εταιρειών που μπορούν να αναλάβουν πρόσθετο δανεισμό είναι σχετικά μικρός.

Όμως σε όλα τα μεγέθη εταιριών υπάρχουν βιώσιμα επιχειρηματικά πλάνα που μπορούν να χρηματοδοτηθούν. Οι μεγαλύτερες εταιρίες πιθανόν να έχουν κάποιο προβάδισμα για τους λόγους που αναφέραμε προηγουμένως.

Έχετε μια σφαιρική εικόνα της κυπριακής οικονομίας. Σε ποιους τομείς είστε έτοιμοι, ως τράπεζα να επενδύσετε χρηματοδοτώντας επιχειρηματικά σχέδια, αναγνωρίζοντας με αυτό τον τρόπο τις προοπτικές που έχουν;

Λαμβάνοντας υπόψη τους τομείς οι οποίοι ιστορικά είχαν τη λιγότερη συνεισφορά στα μη εξυπηρετούμενα δάνεια και στη βάση διαφόρων προβλέψεων για τομείς που αναμένεται να έχουν θετική επίδραση στην ανάπτυξη του ΑΕΠ της χώρας, η Τράπεζα Κύπρου επικεντρώνεται σε τομείς όπως ο Τουρισμός, η Υγεία, η Εκπαίδευση, η Ενέργεια και οι Υπηρεσίες του τομέα της Πληροφορικής και των Τηλεπικοινωνιών. Βεβαίως σε κάθε τομέα υπάρχουν εταιρείες με ικανή διεύθυνση και βιώσιμα επιχειρηματικά πλάνα τις οποίες και στηρίζουμε. Ταυτόχρονα στηρίζουμε μεγάλα αναπτυξιακά έργα στην Κύπρο (Μαρίνες, Καζίνο, κλπ) ενώ σύντομα θα αρχίσει να αποδίδει και το νεοσυσταθέν Shipping Finance Centre στη Λεμεσό.

Η Κύπρου έχει υπογράψει μια σειρά από συμφωνίες από την ΕΤΕπ. Οι κυπριακές επιχειρήσεις είναι σε θέση να χρησιμοποιήσουν αυτά τα εργαλεία;

Από το 2014 μέχρι και σήμερα, η Τράπεζα Κύπρου έχει υπογράψει συμφωνίες ύψους €500εκ με την ΕΤΕΠ. Με τις συμφωνίες χρηματοδοτούνται έργα ανάπτυξης των εταιριών (π.χ. ανέγερση νέου ξενοδοχείου και κλινικής). Τα σχέδια αυτά είναι συνήθως πολύ δημοφιλή γιατί δίνουν πρόσβαση σε φτηνό μακροχρόνιο δανεισμό, και οι κυπριακές επιχειρήσεις μπορούν και έχουν πρόσβαση σε αυτά τα σχέδια. Νοείται ότι πληρούνται τα κριτήρια δανεισμού και ο σκοπός του δανείου τεκμηριώνεται.

Από το συνολικό ποσό των €500εκ διαθέσιμα σήμερα είναι περίπου €210εκ, τα οποία μπορούν να επωφεληθούν τόσο οι «μεγάλες» επιχειρήσεις όσο και μικρότερες.

Τι διαφοροποιεί την Τράπεζα Κύπρου από τις άλλες Τράπεζες στο τομέα των μεγάλων επιχειρήσεων;

Στους πυλώνες λειτουργίας της Τράπεζας Κύπρου και του Corporate συμπεριλαμβάνονται η ολιστική εξυπηρέτηση των μεγάλων επιχειρήσεων, στη βάση του συνεργάτη και όχι απλά δανειοδότη, και η ποιοτική και γρήγορη εξυπηρέτηση μέσω καταρτισμένου προσωπικού, ξεπερνώντας την παραδοσιακή σχέση Τραπεζίτη-Πελάτη. Επίσης η Τράπεζα Κύπρου παρέχει προσαρμοσμένες λύσεις που εξυπηρετούν τις σύγχρονες ανάγκες.

Σε αυτό το πλαίσιο, παρέχουμε όλο το φάσμα των Τραπεζικών Υπηρεσιών που ξεκινούν από τα παραδοσιακά τραπεζικά προϊόντα (δάνεια, τρεχούμενοι) μέχρι και εξειδικευμένα προϊόντα, όπως είναι οι χρηματοδοτήσεις μεγάλων αναπτύξεων και έργων υποδομής (Μαρίνες, Mall, Καζίνο), οι υπηρεσίες Factoring και διαχείρισης χρεωστών, τα ειδικά χρηματοδοτικά και εμπορικά σχέδια με την EBRD και ΕΙΒ με ευνοϊκούς όρους.  Επίσης σε συνεργασία με άλλες υπηρεσίες της Τράπεζας, προσφέρονται ολοκληρωμένες προτάσεις τραπεζικών υπηρεσιών προσαρμοσμένες στις ιδιαίτερες συναλλακτικές ανάγκες της κάθε επιχείρησης. Σε αυτές, πέραν της χρηματοδότησης, περιλαμβάνονται προϊόντα Premier Club, Private Banking και Wealth Management, χρηματοεπενδυτικές υπηρεσίες CISCO καθώς και ασφαλιστικά προϊόντα Eurolife και Γενικών Ασφαλειών Κύπρου.

Προχωρούμε σταθερά με τον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση των παραδοσιακών υπηρεσιών μέσω νέας τεχνολογίας, εναλλακτικών δικτύων και εξειδικευμένων προϊόντων που θα δίνουν τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να εξυπηρετούνται γρήγορα και αποτελεσματικά καθώς και με περισσότερο έλεγχο και ασφάλεια στις συναλλαγές τους με την Τράπεζα και τους άλλους συνεργάτες τους. Ήδη από το πρώτο εξάμηνο του 2017, οι Corporate πελάτες της ΤΚ μπορούν να βιώσουν αυτές τις τεχνολογικές αλλαγές που προσφέρουν μια πρωτοποριακή, ολιστική εξυπηρέτηση. Αυτό επιτυγχάνεται με  την εισαγωγή του νέου Corporate Portal στην 1bank και αποκτώντας πρόσβαση σε καινοτόμες υπηρεσίες οι οποίες διαμορφώθηκαν ειδικά για τις επιχειρήσεις όπως 1bank Trade Services, Invoice e-Settlement, digital signatures, Corporate Purchase Cards.

Αυτά αποτελούν μια καλή αρχή στη συνεχιζόμενη πορεία μας προς το χτίσιμο ενός μοναδικού customer journey μέσα από την τεχνολογική επανάσταση, την ανοικτή επικοινωνία, αλλά και τη σταθερή συνεργασία με όλους τους συνεργάτες-πελάτες μας.

Πώς επηρεάζει τον τομέα σας το μεγάλο ύψος των ΜΕΔ, ποια η συμβολή σας στις αναδιαρθρώσεις και ποια είναι η πορεία των επιχειρήσεων μετά τις αναδιαρθρώσεις των χορηγήσεων τους;

Στον τομέα των Μεγάλων Επιχειρήσεων κατά κανόνα χειριζόμαστε επιχειρήσεις με εξυπηρετούμενες χορηγήσεις. Αναδιαρθρώσεις γίνονται και στην συντριπτική τους πλειοψηφία έχει αποδειχθεί ότι είναι βιώσιμες και επιτυχημένες. Το ποσοστό αυτό για τον τομέα των μεγάλων επιχειρήσεων είναι 91%.

Το μεγάλο ύψος των ΜΕΔ που στην Τράπεζα Κύπρου τυγχάνουν χειρισμού από το Τμήμα Αναδιάρθρωσης και Ανάκτησης Χρεών (RRD) και σίγουρα επηρέαζε αρνητικά αφού περιορίζει τον αριθμό των υγειών εταιριών που μπορούν να δανειστούν. Σημειώνω όμως ότι υπάρχει πολύ στενή συνεργασία με το RRD αφού μεγάλος αριθμός εταιριών που έχουν τύχει αναδιάρθρωσης έχουν μεταφερθεί στον ΤΜΕ (πέραν των €900 εκ.) και αυτή η τάση αναμένουμε να συνεχιστεί.

Είναι επίσης σημαντικό να αναφέρουμε ότι η οικονομική κρίση ανέδειξε τις υγιείς επιχειρήσεις σε κάθε τομέα, οι οποίες έχουν εκμεταλλευτεί τα κενά της αγοράς που αφήνουν οι προβληματικές εταιρίες και κατάφεραν να αναπτυχθούν πιο σωστά και με ακόμα μεγαλύτερα μεγέθη από την προ-κρίση εποχή.