Ετήσια Γενική Συνέλευση – Ομιλία Δρ Josef Ackermann

ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 25 Οκτωβρίου 2016 Κεντρικά Γραφεία Τράπεζας Κύπρου Ομιλία του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, Δρ Josef Ackermann

 

 

 

Αγαπητοί Μέτοχοι,

Εκλεκτοί προσκεκλημένοι,

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας Κύπρου, είναι με μεγάλη μου χαρά που σας καλωσορίζω στην Ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων. Δυστυχώς ο Αντιπρόεδρος μας, κος W. Ross, ο οποίος αν και είναι πολύ ενεργά αναμεμιγμένος στις εργασίες του Συμβουλίου, δεν μπόρεσε να είναι μαζί μας αυτή τη φορά. Η παρουσίασή μου θα είναι στα αγγλικά, αλλά θα είναι επίσης διαθέσιμη και στα ελληνικά. Και οι δύο εκδόσεις θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της Τράπεζας μέσα σε λίγα λεπτά.

Όπως πάντα, η ΕΓΣ είναι ένα εξαιρετικά σημαντικό γεγονός μέσα στα πλαίσια της εταιρικής μας διακυβέρνησης. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τα στελέχη της Ανώτερης Εκτελεστικής Διεύθυνσης αναφέρονται σε εσάς, τους μετόχους της Τράπεζας, προς τους οποίους είμαστε όλοι υπόλογοι, για τα οικονομικά αποτελέσματα και τις επιδόσεις της τράπεζας το 2015. Η ημερήσια διάταξη περιλαμβάνει μια σειρά από σημαντικά θέματα όπως:

 • η εξέταση των εκθέσεων των Συμβούλων και των Ελεγκτών και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων για το έτος 2015
 • ο επαναδιορισμός των Ελεγκτών της Εταιρείας και η εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο για τον καθορισμό της αμοιβής τους
 • η εξέταση της Έκθεσης Αμοιβών του Διοικητικού Συμβουλίου και ο καθορισμός των αμοιβών των Συμβούλων, και,
 • η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Θα επεκταθώ για όλα τα παραπάνω αργότερα στην ομιλία μου.

Είναι εξίσου σημαντικό όμως το γεγονός ότι η ΕΓΣ προσφέρει σε όλους εμάς την ευκαιρία να σας ενημερώσουμε για την εν εξελίξει στρατηγική της Τράπεζας, τα σημαντικότερα επιτεύγματα μέχρι αυτή τη στιγμή στο πλαίσιο της εφαρμογής αυτής της στρατηγικής, και για τις προκλήσεις της περιόδου που ακολουθεί. Ως συνήθως, στο τέλος της προσφώνησης μου και της προσφώνησης του Διευθύνοντος Συμβούλου, θα ακολουθήσει περίοδος ερωτήσεων -απαντήσεων όπου θα μπορείτε να υποβάλετε ερωτήσεις για σημαντικά θέματα που αφορούν την Τράπεζα.

Θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω ότι όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της ανώτερης διευθυντικής ομάδας, εκτιμούμε πάρα πολύ τη συμβολή και τη στήριξή σας προς τη στρατηγική και τους στόχους της Τράπεζας. Πιστεύουμε ακράδαντα ότι η στήριξη σας αυτή είναι απαραίτητη στην προσπάθειά μας για μεγιστοποίηση της αξίας προς τους μετόχους λαμβάνοντας υπόψη τα συμφέροντα όλων των εμπλεκομένων μερών, καθώς επίσης και για την υποστήριξη της ανάπτυξης και εξέλιξης της Κυπριακής οικονομίας.

Εκ μέρους ολόκληρου του Διοικητικού Συμβουλίου, θα ήθελα να εκφράσω την εκτίμηση μας για την ευκαιρία που μας δόθηκε να υπηρετήσουμε την Τράπεζα Κύπρου και την κυπριακή οικονομία. Προερχόμαστε από διάφορες χώρες και από διαφορετικά επαγγελματικά υπόβαθρα καθώς και από διαφορετική κατάρτιση. Είμαστε όμως όλοι ενωμένοι στη δέσμευσή μας να βοηθήσουμε την Τράπεζα να ξεπεράσει τις προκλήσεις που έχει κληρονομήσει και την κυπριακή οικονομία να ανακτήσει τη δύναμη και τη ζωντάνια της. Θα ήθελα να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε εσάς, τους μετόχους, για την εμπιστοσύνη που δείχνετε προς όλους εμάς. Θα ήθελα, επίσης, να μεταφέρω τις ειλικρινείς ευχαριστίες μας και την πίστη και ενθάρρυνση μας προς τη διευθυντική ομάδα της Τράπεζας και όλο το προσωπικό, για την αφοσίωση τους, τη σκληρή δουλειά και τη δέσμευση τους για αξιοπιστία και υπεροχή. Όλοι χρειαζόμαστε να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε μαζί ως μια ενιαία ομάδα.

Αυτό το “esprit de corps” έχει ήδη αρχίσει να αποφέρει αξιοσημείωτα και θετικά αποτελέσματα για την Τράπεζα, όπως θα συζητήσουμε σε λίγο. Το Διοικητικό Συμβούλιο, από την πλευρά του, συνέχισε και παραμένει επικεντρωμένο στην περαιτέρω ενίσχυση της εταιρικής μας διακυβέρνησης, στη λήψη σημαντικών αποφάσεων για την αναδιάρθρωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, και άλλων σημαντικών ζητημάτων που απαιτούν την έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και στην παροχή γρήγορης, αποτελεσματικής και καλά μελετημένης καθοδήγησης προς την εκτελεστική ομάδα για την αντιμετώπιση των επιχειρησιακών και στρατηγικών προκλήσεων που αντιμετωπίζει η Τράπεζα. Μέχρι το τέλος αυτού του έτους, το Διοικητικό Συμβούλιο θα έχει συνεδριάσει περισσότερο από 10 φορές ως σώμα εδώ στη Λευκωσία, και επιπρόσθετα αρκετές φορές μέσω τηλεδιασκέψεων. Το έργο του Διοικητικού Συμβουλίου συμπληρώνεται και διευκολύνεται από την σκληρή δουλειά που πραγματοποιείται από τις τέσσερις εκ του νόμου Επιτροπές του Διοικητικού Συμβουλίου, στις οποίες το Διοικητικό Συμβούλιο έχει αναθέσει την ευθύνη για το χειρισμό εξειδικευμένων θεμάτων, διατηρώντας τη συνολική εποπτεία αλλά και τη συλλογική ευθύνη και λογοδοσία.

Εσωτερικό και εξωτερικό οικονομικό περιβάλλον

Αγαπητοί μέτοχοι,

Προτού επισημάνω τις οικονομικές επιδόσεις της Τράπεζας κατά τη διάρκεια του 2015 και του πρώτου εξαμήνου του 2016, παρακαλώ επιτρέψτε μου να σχολιάσω εν συντομία το οικονομικό και χρηματοπιστωτικό περιβάλλον, τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό, από το οποίο εξαρτώνται και μέσα στο οποίο λειτουργούν, τόσο η Τράπεζα όσο και η Κυπριακή οικονομία.

Οι δραστηριότητες της Τράπεζας κατά τη διάρκεια του 2015 και μέσα στο 2016 μέχρι σήμερα, έλαβαν χώρα μέσα σε ένα πλαίσιο βελτιωμένων οικονομικών δεδομένων στην Κύπρο, ενώ το εξωτερικό περιβάλλον, συνολικά, επιδεινώθηκε.

Η παγκόσμια ανάπτυξη παραμένει υποτονική και ανόμοια, με χαμηλούς και, πιο πρόσφατα, επιβραδυνόμενους ρυθμούς, ειδικότερα μετά το αποτέλεσμα του Βρετανικού δημοψηφίσματος για έξοδο της χώρας από την ΕΕ. Επιπλέον, οι ρυθμοί πληθωρισμού στη ζώνη του ευρώ και σε άλλες ανεπτυγμένες χώρες παρέμειναν αδικαιολόγητα χαμηλοί, παρά τα εξαιρετικά και εντατικά μέτρα νομισματικής πολιτικής που λήφθηκαν από τις  κυριότερες κεντρικές τράπεζες του κόσμου.  Τα μέτρα αυτά οδήγησαν σε περαιτέρω μειώσεις των παρεμβατικών επιτοκίων και των επιτοκίων αγοράς, τα οποία τείνουν να επηρεάζουν αρνητικά τα περιθώρια των επιτοκίων και την κερδοφορία όλων των τραπεζών.

Το αποτέλεσμα του βρετανικού δημοψηφίσματος για την έξοδο της χώρας από την ΕΕ εγείρει ανησυχίες και αβεβαιότητα σχετικά με ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις σε χώρες, όπως η Κύπρος, με τις οποίες το Ηνωμένο Βασίλειο έχει σημαντικές οικονομικές και εμπορικές σχέσεις. Έτσι, οι αφίξεις Βρετανών τουριστών, που αποτελούν το μεγαλύτερο μερίδιο στο σύνολο των τουριστικών αφίξεων στην Κύπρο, θα μπορούσαν να επηρεαστούν αρνητικά από το 2017 και μετά.

Οι εξελίξεις σε άλλες δύο χώρες είχαν επίσης σημαντικές επιπτώσεις στην κυπριακή οικονομία και στο τραπεζικό της σύστημα. Η οικονομική, χρηματοπιστωτική και πολιτική κατάσταση στην Ελλάδα επιδεινώθηκε αισθητά το 2015, συμπεριλαμβανομένης της επιβολής αυστηρών περιορισμών στη διακίνηση κεφαλαίων, αλλά σταθεροποιήθηκε το 2016, προκαλώντας αλλαγές στις εμπορικές και χρηματοοικονομικές ροές μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου. Παρ’ όλα αυτά, η πώληση των κυπριακών τραπεζικών καταστημάτων στην Ελλάδα το Μάρτιο του 2013 περιόρισε σε μεγάλο βαθμό τις οικονομικές διασυνδέσεις και εξαρτήσεις μεταξύ Κύπρου και Ελλάδος.

Την ίδια στιγμή, η σταθεροποίηση των τιμών του πετρελαίου στις παγκόσμιες αγορές σε χαμηλά επίπεδα συνέχισε να επηρεάζει αρνητικά τη Ρωσική οικονομία και τις χρηματοοικονομικές ροές από τη Ρωσία προς την Κύπρο. Ωστόσο, οι εξελίξεις σε σχέση με την πολιτική και την ασφάλεια στην περιοχή της Μέσης Ανατολής έχουν επιφέρει σημαντική αλλαγή στις προτιμήσεις των Ρώσων τουριστών σε ότι αφορά τις επιλογές τουριστικών προορισμών, από την οποία επωφελήθηκε η Κύπρος.  Ως αποτέλεσμα, το σύνολο των τουριστικών αφίξεων στην Κύπρο αυξήθηκε σημαντικά το 2015 και έφτασε σε επίπεδα ρεκόρ μέσα στο 2016 μέχρι σήμερα, παρά ότι η αύξηση των εσόδων ήταν πιο συγκρατημένη.

Στο εσωτερικό, το 2015 ήταν το τρίτο και κρίσιμο έτος του οικονομικού προγράμματος προσαρμογής με υποστήριξη από την Τρόικα, και το οποίο ολοκληρώθηκε με επιτυχία το Μάρτιο του 2016. Τα βασικότερα μέτρα που εφαρμόσθηκαν μέσα στο 2015 και στις αρχές του 2016 περιελάμβαναν την πλήρη άρση των περιορισμών στην διακίνηση κεφαλαίων, την έγκριση από το Κοινοβούλιο ενός νομικού πλαισίου για τις εκποιήσεις και την αφερεγγυότητα, καθώς και φορολογικών κινήτρων για πωλήσεις ακινήτων, και άλλων χρηματοοικονομικών μέτρων και κανονισμών.  Οι εξελίξεις αυτές διευκόλυναν την ανταλλαγή χρέους με ακίνητα και την εφαρμογή άλλων επιλογών αναδιάρθρωσης δανείων που συνέβαλαν τα μέγιστα στην εν εξελίξει διαδικασία για τη μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων των κυπριακών τραπεζών από τα πολύ υψηλά επίπεδα στα οποία βρίσκονταν. Ωστόσο, το νομικό πλαίσιο εκποιήσεων και αφερεγγυότητας  δεν έχει ακόμη δοκιμαστεί πλήρως στην πράξη και οι αρχικές προσπάθειες εφαρμογής του υποδεικνύουν την ανάγκη για ορισμένες τροποποιήσεις για να διασφαλισθεί η αποτελεσματικότητα του.

Συνολικά, οι επιδόσεις της Κύπρου κάτω από το πρόγραμμα οικονομικής προσαρμογής ήταν πολύ ικανοποιητικές και η χώρα κέρδισε επάξια τον έπαινο των φορέων χάραξης πολιτικής στην ΕΕ και των διεθνών οργανισμών. Ως αποτέλεσμα, η οικονομική ανάπτυξη επανήλθε σε θετικούς ρυθμούς μέσα στο 2015 σημειώνοντας μάλιστα επιτάχυνση μέσα στο 2016, ωθούμενη από την ανάκαμψη του τουριστικού τομέα και του τομέα επαγγελματικών και επιχειρηματικών υπηρεσιών, καθώς και από τη συνεχιζόμενη αύξηση της ιδιωτικής κατανάλωσης.  Η αύξηση του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος ανήλθε στο 2,7% μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2016, και ήταν ο δεύτερος υψηλότερος ρυθμός αύξησης στην ΕΕ.  Η ανάκαμψη της οικονομικής δραστηριότητας συνοδεύτηκε από μια σημαντική μείωση του ποσοστού ανεργίας και μια μικρή αύξηση της απασχόλησης.  Ο πληθωρισμός, ωστόσο, παρέμεινε αρνητικός για τρίτη συνεχόμενη χρονιά.  Αυτό, ενώ αυξάνει τα πραγματικά διαθέσιμα εισοδήματα και στηρίζει την ιδιωτική κατανάλωση, αυξάνει ταυτόχρονα και το βάρος του πραγματικού ιδιωτικού και δημοσίου χρέους.  Οι τιμές των ακινήτων συνέχισαν να μειώνονται με επιβραδυνόμενους όμως ρυθμούς και πιο πρόσφατα με τάσεις σταθεροποίησης πάνω σε τριμηνιαία βάση.  Την ίδια στιγμή η δραστηριότητα στον κατασκευαστικό τομέα άρχισε να αυξάνεται μετά τη τεράστια συρρίκνωση που προηγήθηκε στην περίοδο μετά το 2008.

Στον τραπεζικό τομέα αποκαταστάθηκε η σταθερότητα και η εμπιστοσύνη και άρθηκαν οι περιορισμοί στη διακίνηση κεφαλαίου. Οι τραπεζικές καταθέσεις άρχισαν να αυξάνονται και η χρηματοδότηση από την  Έκτακτη Παροχή Ρευστότητας (ELA) μειώθηκε κατακόρυφα. Τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια επίσης  μειώθηκαν σημαντικά και η κεφαλαιακή επάρκεια ενισχύθηκε.  Οι προβλέψεις για επισφαλή δάνεια αυξήθηκαν περαιτέρω και η κερδοφορία των τραπεζών αποκαταστάθηκε ενώ η διοχέτευση νέου δανεισμού στην οικονομία επανάρχισε.

Τα επιτεύγματα αυτά αναγνωρίσθηκαν τόσο από τους κυριότερους οργανισμούς πιστοληπτικής αξιολόγησης, οι οποίοι στην ολότητα τους αναβάθμισαν σημαντικά την πιστοληπτική αξιολόγηση της Κυπριακής Δημοκρατίας και των κυριότερων κυπριακών τραπεζών (σε επίπεδα που βρίσκονται ακόμα κάτω από την επενδυτική βαθμίδα), όσο και από την επενδυτική κοινότητα, καθώς η Κύπρος ανέκτησε πλήρως τη πρόσβαση της στις διεθνείς αγορές σε χαμηλότερα επιτόκια και μικρότερα spreads από ότι πριν την κρίση.

Ωστόσο, όπως θα φαντάζεστε, παραμένουν ακόμα σημαντικές προκλήσεις καθώς η οικονομία εξακολουθεί να είναι εύθραυστη και το πρόγραμμα διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων της Κυβέρνησης («Σχέδιο Δράσης για την Ανάπτυξη») δεν έχει ακόμη υλοποιηθεί πλήρως. Είναι σημαντικό να μην επέλθουν ανατροπές στο μεταρρυθμιστικό αυτό πρόγραμμα, το οποίο μάλιστα θα πρέπει να επανακτήσει τη δυναμική του, ειδικότερα σε ότι αφορά τον εκσυγχρονισμό της δημόσιας διοίκησης, τη διατήρηση της δημοσιονομικής πειθαρχίας, τη περαιτέρω βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και την υποστήριξη των ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων.

Οι μεταρρυθμίσεις αυτές είναι απαραίτητες και για την εδραίωση των κοινωνικά επώδυνων μέτρων προσαρμογής που ήδη υλοποιήθηκαν και για την αξιοποίηση του ανεκμετάλλευτου σημαντικού δυναμικού ανάπτυξης της Κύπρου μέσω της προσέλκυσης ξένων άμεσων επενδύσεων και της διευκόλυνσης των προσπαθειών απομόχλευσης των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων. Για το σκοπό αυτό, όλες οι πολιτικές δυνάμεις της Κύπρου θα πρέπει να αποφύγουν τον εφησυχασμό που φαίνεται δυστυχώς να επέρχεται και πάλι, και αντί αυτού να εργάζονται για την συσπείρωση της απαραίτητης ευρείας πολιτικής συναίνεσης που απαιτείται για τη συνέχιση των μεταρρυθμίσεων.

Παράλληλα, οι εν εξελίξει εντατικοποιημένες διαπραγματεύσεις μεταξύ των ηγετών των δύο κοινοτήτων για την επίλυση του κυπριακού προβλήματος και την επανένωση του νησιού, εμπερικλείουν, στην περίπτωση της προσδοκώμενης επιτυχούς κατάληξης, δυνητικά μεγάλα οικονομικά οφέλη, αλλά και προϋποθέτουν ταυτόχρονα σημαντικές μεταβατικές προκλήσεις που αξίζουν ιδιαίτερης προσοχής. Σε αυτό το πλαίσιο, το ισχύον πολιτικό, νομικό και διοικητικό καθεστώς της ΕΕ μπορεί να χρησιμεύσει ως μια ιδανική βάση για τη λειτουργία ενός ομοσπονδιακού κράτους στην Κύπρο.  Η πιθανή επανένωση της μόνης διαιρεμένης χώρας της ΕΕ αξίζει την πλήρη πολιτική υποστήριξη και, τελικά, την οικονομική βοήθεια της ΕΕ.

Επισκόπηση των οικονομικών επιδόσεων της Τράπεζας Κύπρου

Αγαπητοί Μέτοχοι,

Η οικονομική κατάσταση της Τράπεζας Κύπρου βελτιώθηκε σημαντικά κατά τη διάρκεια του 2015 και κατά το πρώτο εξάμηνο του 2016, αλλά, όπως γίνεται κατανοητό, παραμένουν ακόμα προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπισθούν.

Βοηθούμενη μερικώς από την ανάκαμψη της κυπριακής οικονομίας και ορισμένες από τις μεταρρυθμίσεις που τέθηκαν σε εφαρμογή κατά τη διάρκεια του προγράμματος προσαρμογής, η σταθερή και αποφασιστική υλοποίηση της στρατηγικής αναδιάρθρωσης και εξυγίανσης της Τράπεζας, άρχισε, κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, να αποδίδει καρπούς και συγκεκριμένα αποτελέσματα σε μια σειρά από κρίσιμους τομείς. Οι τομείς αυτοί περιλαμβάνουν  την αναδιάρθρωση και μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, τη διάθεση και πώληση μη κύριων δραστηριοτήτων της Τράπεζας στη Ρωσία καθώς και σε άλλες χώρες, την προσέλκυση καταθέσεων πελατών, την κατακόρυφη μείωση της χρηματοδότησης από την  Έκτακτη Παροχή Ρευστότητα (ELA), τον περιορισμό του λειτουργικού κόστους, την ενίσχυση της κεφαλαιακής βάσης της Τράπεζας παρά τη σημαντική αύξηση των προβλέψεων, την αποκατάσταση της κερδοφορίας μετά τη φορολογία, και την αύξηση στην παροχή πιστώσεων στην κυπριακή οικονομία.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος John Hourican θα συνοψίσει την πρόοδο που έχει σημειωθεί με περισσότερες λεπτομέρειες σε λίγα λεπτά.

Η πορεία προς τα εμπρός

Ατενίζοντας προς το μέλλον, η στρατηγική της Τράπεζας θα εξακολουθήσει να είναι επικεντρωμένη στην εξυπηρέτηση των αναγκών των πελατών μας και τη δημιουργία αξίας για τους μετόχους μας, ενώ ταυτόχρονα θα στηρίζει την ανάκαμψη της κυπριακής οικονομίας. Όπως τόνισα και στην προηγούμενη ΕΓΣ, η Τράπεζα και η κυπριακή οικονομία είναι στο ίδιο καράβι και χρειάζεται να εργαστούμε μαζί με ολόκληρη την κυπριακή κοινωνία. Δεν είμαστε μόνο στο ίδιο καράβι, αλλά είναι σημαντικό να κωπηλατούμε προς την ίδια κατεύθυνση.

Η Τράπεζα παραμένει προσηλωμένη στην υλοποίηση της στρατηγικής της για να καταστεί ισχυρότερη, ασφαλέστερη και περισσότερο επικεντρωμένη, ικανή να στηρίξει την ανάκαμψη της κυπριακής οικονομίας και να επιτύχει τις κατάλληλες αποδόσεις στους μετόχους της στο μεσοπρόθεσμο διάστημα. Προς το σκοπό αυτό, οι βασικοί πυλώνες της στρατηγικής της Τράπεζας, είναι:

 • Η περαιτέρω ουσιαστική μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων για τη βελτίωση της ποιότητας του ισολογισμού της Τράπεζας, η οποία εξακολουθεί να είναι κορυφαία προτεραιότητα
 • Η πλήρης αποπληρωμή της χρηματοδότησης από τον ELA το συντομότερο δυνατό και η ομαλοποίηση της χρηματοδοτικής δομής και των υποχρεώσεων της Τράπεζας
 • Η διατήρηση της κατάλληλης κεφαλαιακής επάρκειας με την εσωτερική δημιουργία κεφαλαιακών πόρων
 • Η περαιτέρω επικέντρωση στην Κυπριακή αγορά ως τη βασική αγορά και στις εργασίες του Ηνωμένου Βασιλείου
 • Η εντατικοποίηση των προσπαθειών για την εισαγωγή των μετοχών της σε ένα από τα κυριότερα Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια την προσεχή περίοδο, και,
 • Η επίτευξη ενός ορθολογιστικού μοντέλου λειτουργίας

Νωρίτερα αυτή τη χρονιά ανακοινώσαμε ότι εξετάζαμε το ενδεχόμενο εισαγωγής της μετοχής μας στο Χρηματιστήριο Αξιών του Λονδίνου, για να εκπληρώσουμε έτσι ένα από τους στόχους της Τράπεζας για την εισαγωγή της μετοχής σε ένα από τα κυριότερα χρηματιστήρια της Ευρώπης. Προς αυτή την κατεύθυνση κάναμε σημαντική πρόοδο κατά τη διάρκεια αυτού του έτους με κατάλληλες προετοιμασίες και εργαζόμενοι πάνω στις διάφορες ρυθμιστικές και τεχνικές πτυχές του έργου. Σας επισημάναμε τον Αύγουστο ότι θα εξετάζαμε το ενδεχόμενο, μετά από διαβούλευση με τα εμπλεκόμενα μέρη, ενσωμάτωσης μιας νέας εταιρείας χαρτοφυλακίου στην Ιρλανδία, για τη διευκόλυνση αυτής της διαδικασίας. Οι εργασίες για το έργο αυτό συνεχίζονται αλλά η χρονική στιγμή της εισαγωγής της μετοχής μας στο Χρηματιστήριο Αξιών του Λονδίνου παραμένει αβέβαιη και υπόκειται σε σχετικές εγκρίσεις και τις συνθήκες της αγοράς. Θα προβούμε σε περαιτέρω ανακοινώσεις εν ευθέτω χρόνο.

Η Τράπεζα θεωρεί ότι στο παρόν στάδιο η κεφαλαιακή της βάση είναι επαρκής, λαμβάνοντας υπόψη το προφίλ κινδύνου, τη προδιάθεση ανάληψης κινδύνου, το υπόλοιπο των μη εξυπηρετούμενων δανείων, το μακρό-οικονομικό περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιείται, καθώς και τις ισχύουσες κανονιστικές απαιτήσεις.

Η Τράπεζα είναι επίσης πλήρως προσηλωμένη στη διατήρηση του πολύ υψηλού επιπέδου εταιρικής διακυβέρνησης και διαφάνειας που έχει ήδη επιτευχθεί, το οποίο είμαστε στην ευχάριστη θέση να σημειώσουμε, έχει αναγνωριστεί και εκτιμηθεί από τις ανταποκρίτριες τράπεζες, τους πελάτες και τους ειδικούς και αναλυτές που μας μελετούν. Η συνεχής ενίσχυση της αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης προς την Τράπεζα από την κυπριακή κοινωνία είναι τεράστιας σημασίας για την επιτυχία της Τράπεζας.

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης

 Ερχόμενοι τώρα στην ημερήσια διάταξη της φετινής Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης, θα έχετε σημειώσει ότι η επίσημη έγκρισή απαιτείται για:

 • την εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου για τον καθορισμό των αμοιβών των Ελεγκτών,
 •  την Έκθεση Αμοιβών των Συμβούλων και τον καθορισμό των αμοιβών τους, και,
 •  την επανεκλογή ή την εκλογή πέντε Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι Ελεγκτές μας, EY, έχουν αυτομάτως επαναδιοριστεί ως οι Ελεγκτές του Ομίλου εν όψει του γεγονότος ότι καμία απόφαση δεν έχει ληφθεί για το διορισμό άλλου Ελεγκτή ή για την απομάκρυνσή τους, καθώς και του γεγονότος ότι είναι και παραμένουν επαγγελματικά καταρτισμένοι και ότι αποδέχτηκαν τον επαναδιορισμό τους.

Όσον αφορά την αμοιβή των Συμβούλων, η πρόταση είναι όπως αυτή παραμείνει στα ίδια επίπεδα όπως αυτή εγκρίθηκε από την περσινή Γενική Συνέλευση.

Ερχόμενοι τώρα στην επανεκλογή ή την εκλογή των πέντε Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τρεις από τους υποψηφίους, δηλαδή οι Maksim Goldman, Μιχάλης Σπανός και Arne Berggren, είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που εξελέγησαν σε προηγούμενη ΕΓΣ και σύμφωνα με το Καταστατικό της Τράπεζας, αφυπηρετούν και προσφέρονται για επανεκλογή.

Ο Maksim είναι σήμερα ένας από τους δύο Αντιπροέδρους του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας, είναι υπήκοος των ΗΠΑ και της Ρωσίας και δικηγόρος καταρτισμένος στης ΗΠΑ. Υπηρετεί επίσης ως Διευθυντής Στρατηγικών Έργων της Renova, ενός μεγάλου  χρηματοπιστωτικού ιδρύματος με έδρα την Ελβετία και διαθέτει εκτεταμένο επαγγελματικό υπόβαθρο.

Ο Μιχάλης, Ανώτερος Ανεξάρτητος Διοικητικός Σύμβουλος και Πρόεδρος της Επιτροπής Ανθρώπινου Δυναμικού και Αμοιβών της Τράπεζας, κατά πάσα πιθανότητα δεν χρειάζεται συστάσεις μπροστά από ένα κυρίως κυπριακό κοινό. Είναι Κύπριος, με οικονομικό και επιχειρηματικό υπόβαθρο και με πολύ μεγάλη πείρα σε ηγετικές θέσεις στον επιχειρηματικό τομέα. Ο Μιχάλης, είναι νυν και πρώην μέλος πολλών Διοικητικών Συμβουλίων εταιρειών συμπεριλαμβανομένης και της Κεντρικής Τράπεζας.

Ο Arne είναι πολίτης της Σουηδίας με επαγγελματική κατάρτιση ως οικονομολόγος και με πολύ μεγάλη εμπειρία χρηματοοικονομικού εμπειρογνώμονα σε αρκετές χώρες. Ο Arne είναι Πρόεδρος της Επιτροπής Διαχείρισης Κινδύνων του Διοικητικού Συμβουλίου η οποία καθοδηγεί τις προσπάθειες διαχείρισης κινδύνων της Τράπεζας και αποφασίζει και εγκρίνει τις στρατηγικές για την αναδιάρθρωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων.

Ο Michael Heger διορίστηκε ως Σύμβουλος από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη διάρκεια του 2016 για να ασκεί τα καθήκοντά του μέχρι την παρούσα Γενική Συνέλευση, και προσφέρει τον εαυτό του για εκλογή. Είναι Αυστριακός υπήκοος με νομικό ακαδημαϊκό υπόβαθρο και με πολύ μεγάλη πείρα στον χρηματοοικονομικό τομέα αρκετών ευρωπαϊκών χωρών.

Τελευταία και ασφαλώς όχι λιγότερο σημαντική, η Lyn Grobler, της οποίας η υποψηφιότητα έχει ήδη εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, αλλά εξακολουθεί να υπόκειται στη συνήθη κανονιστική έγκριση από την ΕΚΤ, γεννήθηκε στη Νότια Αφρική. Διαθέτει τεχνική κατάρτιση και μια πολύ εντυπωσιακή πορεία ως εμπειρογνώμονας Πληροφορικής και Τεχνολογίας, και ως ανώτερο στέλεχος πληροφορικής και τεχνολογίας σε διάφορες εταιρίες στο ΗΒ. Η Lyn είναι σήμερα Διευθύντρια Πληροφορικής του Ομίλου Ασφαλιστικών Hyperion με έδρα το Λονδίνο.

Αν εκλεγεί από τη Γενική Συνέλευση και μετά την έγκρισή της από την ΕΚΤ, η Lyn θα ηγηθεί μιας νέας Επιτροπής Τεχνολογίας του Συμβουλίου που θα συσταθεί και η οποία θα καθοδηγεί και κατευθύνει το έργο της Τράπεζας στον τομέα της πληροφορικής και τεχνολογίας, της ψηφιοποίησης των τραπεζικών εργασιών και της πρόσβασης στις τραπεζικές υπηρεσίες, μεταξύ πολλών άλλων τεχνικών ζητημάτων που θέλει να χειριστεί η Τράπεζα.

Τα βιογραφικά σημειώματα όλων των υποψηφίων είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της Τράπεζας.

Αγαπητοί μέτοχοι,

Με ιδιαίτερη χαρά και τιμή συνεργάζομαι με τέτοια ταλαντούχα και αφοσιωμένα μέλη στο Διοικητικό Συμβούλιο, με εντυπωσιακή και διαφοροποιημένη εμπειρία και με εξαίρετη επίδοση ως Σύμβουλοι της Τράπεζας Κύπρου.

 Συμπεράσματα

Αγαπητοί μέτοχοι,

Τελειώνοντας θα ήθελα να επαναλάβω ότι πολλά έχουν επιτευχθεί από την προηγούμενη Γενική Συνέλευση, και ότι αναγνωρίζουμε τις προκλήσεις που απομένουν και δεσμευόμαστε για την αποτελεσματική αντιμετώπισή τους μέσα από την αποφασιστική υλοποίηση της στρατηγικής της Τράπεζας. Πιστεύουμε ακράδαντα ότι έχουμε τη σωστή στρατηγική και μια ισχυρή και αφοσιωμένη ομάδα ανώτερων διοικητικών στελεχών που θα αντιμετωπίσουν αυτές τις προκλήσεις. Εκτιμούμε την υποστήριξή σας και παραμένουμε πλήρως πεπεισμένοι ότι μαζί μπορούμε να επιτύχουμε τους κοινούς μας στόχους.

Σας ευχαριστώ πολύ.