Ετήσια Γενική Συνέλευση – Ομιλία κ. John Patrick Hourican

25 Οκτωβρίου 2016 Ομιλία του Διευθύνοντα Συμβούλου κ. John Patrick Hourican

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

Κυρίες και κύριοι, εκλεκτοί προσκεκλημένοι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, καλή σας ημέρα.

Όπως και σε προηγούμενα έτη, οι τοποθετήσεις μου θα είναι στην Αγγλική γλώσσα και θα υπάρχει ταυτόχρονη μετάφραση στην Ελληνική γλώσσα μέσω ακουστικών για όποιον ενδιαφέρεται. Αντίγραφο της ομιλίας μου θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Συγκροτήματος σε λίγα λεπτά.

Αυτή είναι η πέμπτη φορά που στέκομαι ενώπιον των μετόχων μας σε γενική συνέλευση, αφότου ανέλαβα τον δύσκολο αυτό ρόλο να ηγηθώ του Συγκροτήματος, πριν από σχεδόν τρία χρόνια.

Έχουμε σημειώσει σημαντική πρόοδο από τις δύσκολες μέρες του 2013 και η Τράπεζα βρίσκεται σε σαφώς βελτιωμένη θέση. Αλλά πρέπει επίσης να αναγνωρίσουμε ότι παραμένουν αρκετά τα οποία πρέπει να γίνουν για να ολοκληρωθεί η προσεκτικά σχεδιασμένη πορεία μας, βήμα προς βήμα, για ανάκτηση της ισχυρής μας θέσης.

Όπως και τις προηγούμενες φορές θα ήθελα να ξεκινήσω την ομιλία μου διαβεβαιώνοντας εσάς, τους μετόχους μας, ότι εμείς, το Διοικητικό Συμβούλιο, η Διοίκηση, καθώς και όλο το προσωπικό της Τράπεζας, παραμένουμε αφοσιωμένοι στην προσπάθεια ανοικοδόμησης ενός οικονομικά υγιούς, αξιόπιστου και ασφαλούς οργανισμού.

Τα τελευταία τρία χρόνια το Συγκρότημα ενδυναμώνεται με σταθερούς ρυθμούς και σήμερα είναι αδιαμφισβήτητα ένας πιο οικονομικά ασφαλής οργανισμός. Αυτή η εμφανής βελτίωση δεν θα μπορούσε να επιτευχθεί χωρίς την αυξανόμενη εμπιστοσύνη που επιδεικνύουν προς την Τράπεζα οι πελάτες μας, και ούτε θα μπορούσε να επιτευχθεί χωρίς τις υπηρεσίες που προσφέρει με αφοσίωση όλο το προσωπικό μας – είμαστε ιδιαίτερα ευγνώμονες προς τους πελάτες μας, τους επόπτες μας, τους μετόχους μας και τους υπαλλήλους μας για τη συνεχιζόμενη υποστήριξη και ενθάρρυνση σε αυτό το έργο.

Θα ήθελα επίσης να επωφεληθώ ξανά της ευκαιρίας που μου προσφέρεται σήμερα για να ευχαριστήσω τον καθένα από εσάς για την υπομονή σας, καθώς και για τη συνεχιζόμενη υποστήριξή σας στον αγώνα μας. Εκτιμούμε την εμπιστοσύνη σας, και πιο σημαντικά, τη συνεχιζόμενη υπομονή σας. Η υπομονή αυτή που μας επιδεικνύετε, είναι ιδιαίτερα ευπρόσδεκτη καθώς κάνουμε ένα-ένα όλα τα αναγκαία και στοχευμένα βήματα για την αποκατάσταση της οικονομικής ευρωστίας και της αξίας της Τράπεζας, καθώς και για την ενίσχυση της διαχείρισης κινδύνων και των δομών ελέγχου.

Ο Δρ Ackermann έχει καλύψει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και έχει προβεί σε σημαντικά σχόλια σχετικά με το μακροοικονομικό πλαίσιο και με τα βασικά χαρακτηριστικά των σχεδίων μας για το μέλλον.

Ο πρωταρχικός στόχος σήμερα είναι να θέσουμε ενώπιον των μετόχων μας, οι Οικονομικές Καταστάσεις του 2015. Αλλά πριν τονίσω τα σημαντικά σημεία για τα Οικονομικά Αποτελέσματα του 2015, θα ήθελα να αδράξω αυτή την ευκαιρία και να σας αναφέρω, εν συντομία, την πρόοδο που έχει επιτευχθεί κατά τη διάρκεια των 1000 ημερών από την εξυγίανση και ανακεφαλαιοποίηση της Τράπεζας.

ΠΡΟΟΔΟΣ ΜΕΧΡΙ ΣΤΙΓΜΗΣ – 1000  ημέρες

Έμφαση στην Κεφαλαιακή Ισχύ

Το θεμέλια της κάθε τράπεζας είναι η κεφαλαιακή της βάση, η ποιότητα των κεφαλαίων και η κατανόηση του μεγέθους και της φύσης των κινδύνων που στηρίζονται από αυτά τα κεφάλαια. Αυτή η θεμελιώδης αρχή έχει αποτελέσει σημείο έμφασης για εμάς στην Τράπεζα Κύπρου.

Η Τράπεζα διατηρεί υψηλό δείκτη Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 (CET1). Όταν ξεκινήσαμε την πορεία μας στα τέλη του 2013 με τον δείκτη CET1 να ανέρχεται σε μόλις 10,4%, αποφασίσαμε άμεσα ότι ο δείκτης αυτός έπρεπε να ενδυναμωθεί.

Τον Σεπτέμβριο του 2014, αντλήσαμε €1 δις νέα κεφάλαια από υψηλού κύρους διεθνείς θεσμικούς επενδυτές. Ως υπενθύμιση, αυτή η επένδυση αποτελεί τη μεγαλύτερη άμεση ξένη επένδυση που έχει γίνει ποτέ στην Κύπρο. Αποτέλεσε ορόσημο για την Τράπεζα και αδιαμφισβήτητα για τη χώρα. Η κεφαλαιακή αυτή ενίσχυση επέτρεψε στη Τράπεζα να περάσει με επιτυχία τη Συνολική Αξιολόγηση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και να επικυρώσει τη βιωσιμότητά της. Έκτοτε διατηρούμε τον δείκτη CET1 πάνω από 14%. Λαμβάνοντας υπόψη τις απόψεις των επόπτων μας στον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό κατά τη διάρκεια της Ετήσιας Διαδικασίας Αξιολόγησης θεωρούμε ότι το ύψος του CET1 είναι ικανοποιητικό για να στηρίξει τους κινδύνους που εμπεριέχονται στον ισολογισμό της Τράπεζας.

Η έγκαιρη έμφαση που δόθηκε στην ενδυνάμωση των ιδίων κεφαλαίων της Τράπεζας έπαιξε σημαντικό ρόλο στη βελτίωση της εμπιστοσύνης που επιδεικνύουν οι πελάτες, οι μέτοχοι και οι εποπτικές αρχές προς την Τράπεζά μας. Αποτέλεσε επίσης εξαιρετικά σημαντικό παράγοντα στη δημιουργία δυνατότητας μείωσης του κινδύνου στον ισολογισμό της Τράπεζας – θα έχετε προσέξει ότι ο ισολογισμός είναι κατά €8 δις μικρότερος σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 2013.

Ο δείκτης CET1 ανήλθε σε 14,4% στις 30 Ιουνίου 2016 και γενικά συγκρίνεται επάξια με Ευρωπαϊκές τράπεζες. Η ένταση του κινδύνου στην κεφαλαιακή μας βάση, η οποία επιμετρείται συγκρίνοντας τα σταθμισμένα περιουσιακά στοιχεία με το μέγεθος του ισολογισμού, θεωρείται υψηλή για τα Ευρωπαϊκά δεδομένα και αποτελεί επιπλέον ένδειξη του συνετού ύψους κεφαλαίων έναντι του ύψους των κινδύνων που εμπεριέχονται στον ισολογισμό της Τράπεζας.

Η Τράπεζα Κύπρου διατηρεί ικανοποιητικά επίπεδα κεφαλαίου κοινών μετοχών για να στηρίξει τη στρατηγική της και ως εκ τούτου δεν αναμένει να προκύψει ανάγκη άντλησης επιπρόσθετων ιδίων κεφαλαίων. Παρόλα αυτά, όπως είναι άλλωστε αναμενόμενο, εξετάζουμε συνεχώς τρόπους με τους οποίους μπορεί να βελτιωθεί η απόδοση των κεφαλαίων των μετόχων της Τράπεζας, καθώς και η χρηματοδότηση του ισολογισμού μας. Για τον σκοπό αυτό, και καθώς η Τράπεζα επιστρέφει στην ομαλότητα, εξετάζουμε προσεχτικά την πιθανότητα έκδοσης Δευτεροβάθμιου Κεφαλαίου για να ενισχύσουμε την ευρωστία του ισολογισμού μας και την κεφαλαιακή μας βάση. Αυτή είναι άλλη μια θετική και στοχευμένη ενέργεια στην πορεία ανάκαμψης της Τράπεζάς μας.

Διεθνής απήχηση

Η προηγούμενη στρατηγική της Τράπεζας για επέκταση σε αγορές εκτός Κύπρου έχει αποδειχθεί ανεπιτυχής. Μέχρι πρόσφατα ο εναπομένων κίνδυνος από αυτές τις δραστηριότητες στο εξωτερικό αποτελούσε σημαντικό κίνδυνο για την Τράπεζά μας.

Η στρατηγική μας κατά τη διάρκεια των τελευταίων 1000 ημερών ήταν «Συρρίκνωση για Ενδυνάμωση» μέσω της στοχευμένης πώλησης μη κύριων δραστηριοτήτων και της έκθεσης μας στο εξωτερικό. Έχουμε πλέον αντιστρέψει σημαντικά τη στρατηγική που εφαρμόσαμε στο παρελθόν και έχουμε πωλήσει δραστηριότητες και την έκθεσή μας στη Ρωσία, την Ουκρανία, τη Ρουμανία, τη Σερβία, την Ελλάδα και άλλες χώρες. Έχουμε επαναπατρίσει κεφάλαια και ρευστότητα, και έχουμε επανεστιάσει την προσοχή της διεύθυνσης στην Κύπρο. Μέσω των πωλήσεων αυτών επιτύχαμε μείωση του προσωπικού του Συγκροτήματος κατά περίπου 4.000 κατά την περίοδο αυτή και, παρόλο που υπάρχει εναπομείνουσα έκθεση στο εξωτερικό, η οποία αναμένεται να μειωθεί σταδιακά, καμία έκθεση μεμονωμένα δεν αποτελεί σοβαρό κίνδυνο για το Συγκρότημα.

Πλέον εστιάζουμε στην ενίσχυση της δυνατότητάς μας για στήριξη της Κυπριακής οικονομίας και στην υποστήριξη επαγγελματιών μέσω της θυγατρικής μας στο Ηνωμένο Βασίλειο. Η στρατηγική μας είναι απλή και επικεντρώνεται ξεχωριστά στην Κύπρο και στις κατά πολύ μικρότερες κεφαλαιακά αυτόνομες δραστηριότητές μας στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Ο Δρ Ackermann έχει ήδη αναφερθεί στα διεθνή οικονομικά δρώμενα και στη γρήγορη ανάκαμψη της Κυπριακής οικονομίας. Είναι ευχάριστο να βλέπουμε μια διατηρήσιμη και σταθερή ανάκαμψη στην Κύπρο. Είναι ευχάριστο να βλέπουμε τις τουριστικές αφίξεις σε επίπεδα ρεκόρ, την αύξηση της βιομηχανικής παραγωγής, τη μείωση της ανεργίας, τη σταθεροποίηση στις τιμές ακινήτων και τη συνεχιζόμενη δημοσιονομική πειθαρχία στα δημόσια οικονομικά. Αυτές είναι ενθαρρυντικές ενδείξεις οι οποίες μας επιτρέπουν να είμαστε συγκρατημένα αισιόδοξοι για τις προοπτικές της κύριας μας αγοράς, την Κύπρο. Παρόλα αυτά, η δυναμική ως προς τις μεταρρυθμίσεις της πολιτικής πρέπει να συνεχιστεί. Όπως τονίζει η κυβέρνηση, το έργο αυτό παραμένει ημιτελές.

Μη εξυπηρετούμενα δάνεια

Σαφώς υπάρχουν πραγματικές αδυναμίες στην Κύπρο και αυτές αντικατοπτρίζονται στον ισολογισμό του τραπεζικού μας συστήματος. Τα μη εξυπηρετούμενα και προβληματικά δάνεια συνεχίζουν να αποτελούν πλήγμα στο δανειακό μας χαρτοφυλάκιο και στίγμα στην εικόνα της χώρας.

Η Τράπεζα έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο στη μείωση των προβληματικών της δανείων, αλλά λόγω του μεγέθους του προβλήματος που δημιουργήθηκε από τα γεγονότα του Μάρτη του 2013 και, πιο σημαντικά, των υπερβολών που προηγήθηκαν, αυτό το πρόβλημα θα παραμείνει για κάποια χρόνια. Έχουμε μειώσει το εύρος των προβληματικών δανείων στον ισολογισμό μας, αλλά παρόλα αυτά παραμένει σε μη επιτρεπτά υψηλά επίπεδα σε σχέση με Ευρωπαϊκές και ανεπτυγμένες αγορές. Συνεχίζουμε να χρειαζόμαστε τη στήριξη του νομοθετικού σώματος, του νομικού συστήματος, καθώς και της ευρύτερης κοινωνίας για την ταχύτερη αντιμετώπιση του προβλήματος. Θα συνεχίσουμε βεβαίως να διασφαλίζουμε την προστασία των ευάλωτων ομάδων της κοινωνίας. Θα επιδιώξουμε να επιτύχουμε την εξεύρεση καινοτόμων λύσεων οι οποίες θα ευθυγραμμίσουν τις υποχρεώσεις σχετικά με την εξυπηρέτηση δανείων με τις αλλαγές στις οικονομικές και χρηματοοικονομικές συνθήκες των συνεργάσιμων δανειοληπτών της Τράπεζας. Αλλά θα συνεχίσουμε ακούραστα την προσπάθεια για μείωση των δανειοληπτών που δεν εξυπηρετούν τα δάνεια τους, στρατηγικά και μη.

Στις αρχές του 2014 προχωρήσαμε σε αναδιοργάνωση της Τράπεζας, ούτως ώστε να διαχωριστεί η διαχείριση των προβληματικών δανείων από τις κύριες δραστηριότητες της Τράπεζας. Αυτός ο στοχευμένος διαχωρισμός σταθεροποίησε το πρόβλημα και μας επέτρεψε να εστιάσουμε την προσοχή μας στη δημιουργία βιώσιμων μεθόδων αντιμετώπισης του προβλήματος.

Αυτή η στρατηγική έχει αρχίσει πλέον να αποδίδει καρπούς. Κατορθώσαμε να επιτύχουμε μείωση των προβληματικών μας δανείων για πέμπτη συνεχόμενη τριμηνία. Ενσωματώσαμε ουσιώδεις διαδικασίες και πρωτόκολλα στα διάφορα τμήματα της Τράπεζας για να παρέχουμε βιώσιμες και διαχρονικές λύσεις στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πελάτες μας. Κατά την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2015 μέχρι 30 Ιουνίου 2016, αναλογούν στην Τράπεζα τα δυο τρίτα της μείωσης των μη-εξυπηρετούμενων δανείων στην Κύπρο, παρόλο που το μερίδιο μας στην αγορά δανείων αγγίζει μόνο το 40%. Παρόλα αυτά, υπάρχουν ακόμη πολλά που πρέπει να γίνουν.

Περί τα τέλη του 2015 αναγνωρίσαμε ότι το νέο νομοθετικό καθεστώς για τις εκποιήσεις θα οδηγούσε σε αύξηση του ρυθμού της συναινετικής μεταφοράς περιουσιακών στοιχείων από τους προβληματικούς δανειολήπτες. Δημιουργήσαμε για τον σκοπό αυτό τη Μονάδα Διαχείρισης Ακινήτων (REMU), για να παρέχουμε μια επαγγελματική προσέγγιση στην παραλαβή, διαχείριση και διάθεση των ακινήτων από εκποιήσεις. Δημιουργήσαμε επίσης μια επίσημη κοινοπραξία με την Resolute Asset Management και είμαστε ικανοποιημένοι με την έμφαση που δόθηκε στον συγκεκριμένο τομέα. Πιστεύουμε ότι η πρωτοβουλία αυτή θα συμβάλει στην επιτάχυνση της διαδικασίας ανάκαμψης, καθώς και θα παρέχει περαιτέρω επαγγελματισμό στην Κυπριακή αγορά ακινήτων. Η Διεύθυνση της Τράπεζας θα συνεχίσει να εστιάζει την προσοχή της στον τομέα αυτό και κατά το προσεχές έτος.

Χρηματοδότηση

Η εμπιστοσύνη είναι ο θεμελιώδης λίθος για ένα λειτουργικό τραπεζικό σύστημα. Τα γεγονότα του Μάρτη 2013 έπληξαν σημαντικά την εμπιστοσύνη των πελατών στο Κυπριακό τραπεζικό σύστημα και, πιο συγκεκριμένα, στην Τράπεζα Κύπρου. Γνωρίζουμε ότι τα λόγια δεν μπορούσαν να επιδιορθώσουν τη ζημιά που είχε γίνει και, όπως έχω ήδη αναφέρει, ξεκινήσαμε μια προσπάθεια ανάκτησης της εμπιστοσύνης μέσω συγκεκριμένων ενεργειών, και όχι με λόγια.

Αντιμετωπίσαμε το πρόβλημα βήμα βήμα. Αντλήσαμε κεφάλαια. Αναδιαρθρώσαμε τον τρόπο λειτουργίας της Τράπεζας. Διαθέσαμε δραστηριότητες στο εξωτερικό. Αποδεσμεύσαμε «δεσμευμένες» καταθέσεις πριν την αναμενόμενη ημερομηνία λήξης τους. Συνεργαστήκαμε με την κυβέρνηση για την ταχεία άρση των περιορισμών διακίνησης κεφαλαίων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό. Επικεντρωθήκαμε στο να κάνουμε «πράξεις».

Αυτές οι πράξεις είχαν ως αποτέλεσμα την ανάκτηση της εμπιστοσύνης των πελατών μας επανατοποθετώντας τις καταθέσεις τους στην Τράπεζα. Το πλήγμα που υποστήκαμε στις καταθέσεις μας περιορίστηκε και, από την άρση των περιοριστικών μέτρων στη διακίνηση κεφαλαίων, καταφέραμε να αυξήσουμε το μερίδιο αγοράς μας τόσο στους κατοίκους Κύπρου όσο και στους κατοίκους εξωτερικού. Σήμερα διατηρούμε μερίδιο αγοράς ύψους 28,6% στις καταθέσεις κατοίκων Κύπρου και μερίδιο αγοράς ύψους 33,8% στις καταθέσεις κατοίκων εξωτερικού. Είμαστε εξαιρετικά ευγνώμονες στους πελάτες μας για την ανανεωμένη εμπιστοσύνη τους προς στην Τράπεζα και είμαστε αποφασισμένοι να διατηρήσουμε και να ενδυναμώσουμε την εμπιστοσύνη αυτή επί καθημερινής βάσεως.

Ο συνδυασμός των εταιρικών πράξεων, η αποπληρωμή κυβερνητικών ομολόγων, η συρρίκνωση του ισολογισμού και η αύξηση των καταθέσεων είχε ως αποτέλεσμα την αποπληρωμή χρηματοδότησης από τον Μηχανισμό Παροχής Έκτακτης Ρευστότητας (ELA) πέραν των €10 δις. Από το υψηλό επίπεδο των €11,4 δις τον Απρίλιο του 2013, βρισκόμαστε σήμερα σε επίπεδο κάτω του €1,0 δις. Έχουμε στην κατοχή μας περισσότερα ρευστά διαθέσιμα από τη χρηματοδότηση από τον ELA και αναμένουμε να την αποπληρώσουμε πλήρως στις αρχές του επόμενου έτους. Η αποπληρωμή του ELA δείχνει ότι η στρατηγική που έχουμε ακολουθήσει, έχει, μέχρι τώρα, αποδώσει ως προς την αποκατάσταση και βελτίωση της χρηματοδοτικής δομής της Τράπεζας. Ο δείκτης Δανείων προς Καταθέσεις συγκρίνεται ευνοϊκά με τον Ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Η πρόοδος στην αποπληρωμή του ELA, η ομαλοποίηση της χρηματοδοτικής μας δομής και η διατήρηση της κεφαλαιακής επάρκειας έναντι των ξεκάθαρων στόχων που έχουμε θέσει έχουν αναγνωριστεί από τους διεθνείς οίκους πιστοληπτικής αξιολόγησης. Τόσο ο οίκος Fitch, όσο και ο οίκος Moody’s προχώρησαν σε αναβάθμιση της πιστοληπτικής μας αξιολόγησης επανειλημμένα και ευελπιστούμε ότι θα ακολουθήσουν περαιτέρω αναβαθμίσεις στα επόμενα έτη. Συνεχίζουμε να εργαζόμαστε για αναβάθμιση στο επίπεδο της επενδυτικής κατηγορίας (investment grade), ο οποίος παραμένει ο μεσοπρόθεσμος στόχος μας.

Διακυβέρνηση και κουλτούρα

Αναγνωρίζουμε επίσης ότι η διόρθωση της χρηματοοικονομικής εικόνας της Τράπεζας αποτελεί μόνο μέρος των στόχων μας. Ο διεθνής τραπεζικός τομέας αλλά και οι τράπεζες όπως ήταν διαμορφωμένες στην Κύπρο τα προηγούμενα έτη έχασαν την αξιοπιστία τους. Αναγνωρίζουμε την ανάγκη να δημιουργήσουμε μια πελατοκεντρική, με διαφάνεια, μη γραφειοκρατική, μοντέρνα, ταπεινή και έντιμη δέσμη αξιών με την οποία θα διέπεται ο οργανισμός και θα είναι εμφανής σε όλα τα τμήματα της Τράπεζας.

Η αλλαγή της κουλτούρας ενός οργανισμού χρειάζεται χρόνο αλλά είμαστε αποφασισμένοι να την πετύχουμε. Θα υπάρξουν σημαντικές αλλαγές στις διαδικασίες μας, στον βαθμό ψηφιοποίησης, στην κουλτούρα μας εντός των κύριων δραστηριοτήτων της Τράπεζας. Αναγνωρίζουμε την ανάγκη για περαιτέρω πρόοδο στην ανάπτυξη μιας κουλτούρας πραγματικά πελατοκεντρικής με προτεραιότητα την εξυπηρέτηση του πελάτη και μοντέρνες επιχειρηματικές πρακτικές. Αυτό αποτελεί προτεραιότητα για εμάς.

Το Διοικητικό μας Συμβούλιο αποτελείται από στελέχη διεθνούς εμβέλειας. Έχουμε υιοθετήσει τα υψηλότερα πρότυπα διακυβέρνησης και διαδικασιών. Αυτό θα διευκολύνει τις προσπάθειές μας για την εισαγωγή των μετοχών του Συγκροτήματος σε ένα κύριο Ευρωπαϊκό χρηματιστήριο, με σημαντική ρευστότητα, διατηρώντας επίσης τη διαπραγμάτευση των μετοχών του στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου. Δεσμευόμαστε να σηματοδοτήσουμε την εικόνα μας, καθώς και της χώρας, στις μεγαλύτερες διεθνείς χρηματοοικονομικές αγορές. Διατηρούμε υψηλά επίπεδα διακυβέρνησης και εταιρικών πρακτικών ως μέρος της κουλτούρας μας και του μετασχηματισμού της Τράπεζάς μας. Έχουμε εισαγάγει μία κουλτούρα ευθύνης και εκμάθησης. Καλλιεργούμε μία κουλτούρα με την οποία θα εντοπίζονται και θα επιλύονται εσωτερικά τυχόν αδυναμίες, και αναγνωρίζουμε ότι η πιο πάνω προσπάθεια βρίσκεται σε εξέλιξη.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015

Κύριος στόχος της σημερινής Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης είναι να θέσει ενώπιον των μετόχων μας τις Οικονομικές Καταστάσεις του 2015. Έχει παρέλθει αρκετός καιρός από το 2015 το οποίο και αποτέλεσε τον «ενδιάμεσο σταθμό» στην προαναφερθείσα πορεία του Συγκροτήματος. Θα ήθελα να αναφερθώ σε μερικές συγκεκριμένες παρατηρήσεις σε σχέση με τα Οικονομικά Αποτελέσματα του 2015 που θέτονται σήμερα ενώπιον σας:

 • Η Τράπεζα σημείωσε κέρδη κατά τα πρώτα τρία τρίμηνα του 2015 αλλά, λαμβάνοντας υπόψη τον συνεχή εποπτικό διάλογο, κατέγραψε προβλέψεις ύψους €630 εκατ. το τέταρτο τρίμηνο 2015. Η χρέωση προβλέψεων έγινε σε συνέχεια των τροποποιήσεων στις παραδοχές της Τράπεζας σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ, λαμβάνοντας υπόψη τη στρατηγική της Τράπεζας σε σχέση με το χαρτοφυλάκιο των μη εξυπηρετούμενων δανείων, τις εξελίξεις σε σχέση με το μακροοικονομικό περιβάλλον της Κυπριακής οικονομίας, καθώς επίσης και τις συγκεκριμένες εξελίξεις όσον αφορά την έκθεση διαφόρων δανειοληπτών και στον συνεχή εποπτικό διάλογο μεταξύ της Τράπεζας και της Ευρωπαικής Κεντρικής Τράπεζας αναφορικά με τη Διαδικασία Εποπτικής Εξέτασης και Αξιολόγησης (ΔΕΕΑ) 2015.
 •  Πιστεύουμε ότι οι τροποποιήσεις στις παραδοχές αναφορικά με τις προβλέψεις γεφύρωσαν σημαντικά τον εποπτικό διάλογο με την ΕΚΤ, και είχαν ως αποτέλεσμα την αύξηση του συντηρητισμού (μέσα σε αποδεχτά όρια) στον υπολογισμό προβλέψεων. Έχουμε δώσει τις ανάλογες επεξηγήσεις αναφορικά με τις πιο πάνω προβλέψεις κατά τη χρέωσή τους και συνεχίζουμε να διοχετεύουμε τα λειτουργικά μας κέρδη για την ταχύτερη μείωση του κινδύνου στον ισολογισμό μας. Ως αποτέλεσμα της χρέωσης προβλέψεων κατά το δ’ τρίμηνο, το Συγκρότημα κατέγραψε ζημιές που αναλογούν στους μετόχους για το έτος, ύψους €438 εκατ.
 •  Ο Δείκτης Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 (CET 1 ratio) παρέμεινε σταθερός στο 14% στις 31 Δεκεμβρίου 2015, παρόλη τη χρέωση προβλέψεων ύψους €959 εκατ. για το έτος
 • Το 2015 ήταν η πρώτη χρονιά κατά την οποία καταγράψαμε σημαντική μείωση στα προβληματικά μας δάνεια. Σημειώσαμε σημαντική πρόοδο κατά το γ’ και δ’ τρίμηνο με τα δάνεια σε καθυστέρηση πέραν των 90 ημερών ή απομειωμένα να μειώνονται κατά €649 εκατ. και €668 εκατ., αντίστοιχα. Για ολόκληρο το έτος σημειώθηκε μείωση ύψους €1,3 δις. Η τάση που δημιουργήθηκε κατά το β’ εξάμηνο του 2015 συνεχίστηκε και επιταχύνθηκε κατά τη διάρκεια του α’ εξαμήνου του 2016.
 • Κατά τον Απρίλιο του 2015, άρθηκαν όλοι οι περιορισμοί διακίνησης κεφαλαίων προς το εξωτερικό. Αυτό αποτέλεσε την πρώτη δοκιμασία ανθεκτικότητας της καταθετικής βάσης της Τράπεζας. Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σημειώσουμε ότι, κατά το 2015 οι καταθέσεις του Συγκροτήματος αυξήθηκαν συνολικά κατά 12% ή €1,6 δις (μετά την προσαρμογή για την πώληση των δραστηριοτήτων στη Ρωσία) παρά την άρση των περιορισμών στη διακίνηση κεφαλαίων.
 • Το 2015, ολοκληρώσαμε την πώληση της μεγαλύτερης θυγατρικής μας τράπεζας στο εξωτερικό, της Uniastrum Bank στη Ρωσία. Το γεγονός αποτέλεσε σημαντικό ορόσημο για το Συγκρότημα και μείωσε σημαντικά το προφίλ κινδύνου της Τράπεζας.
 • Χρησιμοποιώντας τα έσοδα από την απομόχλευση, τις ροές των καταθέσεων και τις συνήθεις δραστηριότητες νομισματικής πολιτικής της ΕΚΤ, αποπληρώσαμε €3,6 δις ELA κατά το 2015. Η χρηματοδότηση από τον ELA κατά το τέλος του 2015 ανερχόταν σε €3,8 δις. Ως υπενθύμιση, σήμερα η χρηματοδότηση από τον ELA ανέρχεται σε λιγότερο από €1,0 δις και στοχεύουμε στην πλήρη αποπληρωμή του κατά τη διάρκεια του 2017.

ΠΡΟΣΦΑΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗ – Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ 2016

Έχουμε ήδη ανακοινώσει τα οικονομικά αποτελέσματα του α’ εξαμήνου του 2016 και θα ανακοινώσουμε τα οικονομικά αποτελέσματα για το εννιάμηνο του 2016 στις 14 Νοεμβρίου.

Με την ευκαιρία αυτή θα ήθελα να υπενθυμίσω στους μετόχους μας ότι η πρόοδος που σημειώσαμε κατά το α’ εξάμηνο του 2016 είναι αυξανόμενα θετική. Αναμένουμε η πρόοδος να συνεχιστεί και κατά το γ’ τρίμηνο του 2016.

Θα ήθελα να σας επισημάνω μερικά κύρια σημεία από τα αποτελέσματα του α’ εξαμήνου που έχουν ήδη ανακοινωθεί:

 • Τα κέρδη μετά τη φορολογία ανήλθαν σε €56 εκατ. για το εξάμηνο.
 • Ο Δείκτης Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 (CET 1 ratio) ανήλθε σε 14,4% στις 30 Ιουνίου 2016.
 •  Οι καταθέσεις αυξήθηκαν κατά €566 εκατ., ή 4% κατά τη διάρκεια του α’ εξαμήνου. Το μερίδιο αγοράς επί των καταθέσεων της Τράπεζας κατοίκων Κύπρου και κατοίκων εξωτερικού αυξήθηκε σε 28,6% και 33,8% αντίστοιχα στα τέλη Αυγούστου 2016.
 • Έχουμε αποπληρώσει σημαντικό μέρος του ELA, και όπως έχω αναφέρει προηγουμένως, στο παρόν στάδιο διατηρούμε υψηλότερα ρευστά διαθέσιμα από τα επίπεδα χρηματοδότησης από τον ELA. Η προοπτική αποπληρωμής του ELA βραχυπρόθεσμα είναι πλέον υπαρκτή.
 • Σημειώσαμε σημαντική πρόοδο στη μείωση των προβληματικών δανείων. Τα δάνεια σε καθυστέρηση πέραν των 90 ημερών ή απομειωμένα μειώθηκαν κατά 18% ή €2,0 δις κατά το α’ εξάμηνο του 2016. Συνεχίσαμε να διοχετεύουμε τα λειτουργικά μας κέρδη για μείωση του κινδύνου στον ισολογισμό μέσω αυξημένων προβλέψεων και τα ποσοστά κάλυψης έναντι των κινδύνων στον ισολογισμό συνεχίζουν να αυξάνονται. Το ποσοστό κάλυψης των δανείων σε καθυστέρηση πέραν των 90 ημερών ή με απομείωση αυξήθηκε πέραν του 53% και λαμβάνοντας υπόψη τις εμπράγματες εξασφαλίσεις σε εύλογη αξία, τα δάνεια σε καθυστέρηση πέραν των 90 ημερών καλύπτονται πλήρως.
 • Κατά το α’ εξάμηνο του 2016 πήραμε τη δύσκολη αλλά αναγκαία απόφαση για περαιτέρω μείωση του προσωπικού στην Κύπρο. Εφαρμόσαμε Σχέδια Εθελούσιας Αποχώρησης που είχαν ως αποτέλεσμα την αποχώρηση 432 ατόμων από το Συγκρότημα. Αυτό αναμένεται να οδηγήσει σε ετησία εξοικονόμηση €22 εκατ. στα έξοδα προσωπικού, ενώ ταυτόχρονα θα βοηθήσει την ανταγωνιστικότητά μας. Η όλη διαδικασία είναι, φυσικά, δύσκολη και επηρεάζει την ομαλή λειτουργία των εργασιών και όπως πάντα μας στεναχωρεί η ψυχολογική πίεση που αυτή η διαδικασία προκαλεί στο προσωπικό.

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΕΧΕΣ ΜΕΛΛΟΝ

Στρεφόμενος στις προτεραιότητές μας, έχουμε επιτύχει πολλά κατά τη διάρκεια των 1000 ημερών που ακολούθησαν την εξυγίανση της τράπεζας το 2013, αλλά απομένουν πολλά ακόμη που πρέπει να γίνουν ώστε η Τράπεζα να ανακτήσει την αξία και τη θέση που της αρμόζει. Ευελπιστώ ότι όλα όσα καταφέραμε να πετύχουμε μέχρι τώρα, παρέχουν στους πελάτες μας, αλλά και σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, την εμπιστοσύνη ώστε να συνεχίσουν να στηρίζουν και να ενθαρρύνουν την προσπάθειά μας.

 • Συνεχίζουμε να είμαστε προσηλωμένοι στην ίδια στρατηγική. Θέλουμε να παρέχουμε καλύτερη εξυπηρέτηση στους πελάτες μας, μέσω βελτιωμένης παροχής υπηρεσιών στα καταστήματά μας, αναβαθμισμένης τεχνολογίας, μειωμένης γραφειοκρατίας και συνεχούς προσπάθειας αναβάθμισης των προτύπων μας. Έχουμε σημειώσει σημαντική πρόοδο σε αυτούς τους τομείς από την τελευταία Ετήσια Γενική Συνέλευση, αλλά οι βελτιώσεις που είναι ορατές από τους πελάτες δεν είναι αρκετές.
 • Θα συνεχίσουμε να διαδραματίζουμε τον ρόλο που μας αναλογεί στην ανάκαμψη της Κυπριακής οικονομίας. Είμαστε στην ευχάριστη θέση να στηρίζουμε την πραγματική οικονομία με νέο δανεισμό ύψους πέραν των €650 εκατ. μέχρι στιγμής εντός του έτους. Είναι με μεγάλη μας χαρά που στηρίζουμε κάποιες από τις νέες αναπτύξεις και νέα έργα στην Κύπρο τα οποία στηρίζονται εν μέρει από ξένα κεφάλαια.
 • Θα παραμείνουμε αφοσιωμένοι στο να καταστήσουμε την τράπεζα πιο δυνατή, στη διαχείριση των κινδύνων, στην αποπληρωμή της χρηματοδότησης από τον ELA, και στην αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των πελατών και των επενδυτών μας.
 •  Στοχευμένα θα επιδιώξουμε με αποφασιστικότητα να ακολουθήσουμε τα υψηλότερα πρότυπα εταιρικής διακυβέρνησης και θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό ώστε να προσθέσουμε ρευστότητα και αξία στη μετοχή μας.
 •  Όπως έχει αναφέρει ο Δρ. Ackermann στην ομιλία του συνεχίζουμε τις προσπάθειες μας για εισαγωγή των μετοχών μας στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου και συνεχίζουμε τη διαβούλευση με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη σε σχέση με αυτό το σύνθετο έργο. Το χρονοδιάγραμμα της ενδεχόμενης εισαγωγής των μετοχών παραμένει αβέβαιο. Θα προχωρήσουμε με ανακοινώσεις αναφορικά με τα σχέδια και την πρόοδο μόλις έχουμε μεγαλύτερη σαφήνεια, σε εύθετο χρόνο.
 •  Παρόλο που είμαστε ικανοποιημένοι με την πρόοδο που σημειώνουμε σχετικά με την αντιμετώπιση των προβληματικών δανείων, το πρόβλημα παραμένει πολύ μεγάλο. Θα συνεχίσουμε να καταβάλουμε μεγάλη προσπάθεια για διατήρηση της δυναμικής για επίλυση αυτού του σοβαρού κοινωνικού προβλήματος. Θα συνεχίσουμε να ενθαρρύνουμε την κυβέρνηση και τους νομοθέτες να προβούν στις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις, ώστε να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε ταχύτερα το τελευταίο μεγάλο εμπόδιο για να θεωρηθεί ως ένα βαθμό το τέλος της πιο σοβαρής οικονομικής κρίσης που αντιμετώπισε η Κύπρος τα τελευταία χρόνια.

ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Κυρίες και κύριοι, εκλεκτοί προσκεκλημένοι, 1000 ημέρες πέρασαν από την έναρξη αυτής της πορείας, και δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η Τράπεζα βρίσκεται σε καλύτερη θέση.

Το 2015 αποτέλεσε ακόμη μια χρονιά κατά την οποία ενδυναμώθηκαν τα θεμέλιά μας και κατά το α’ εξάμηνο του 2016 σημειώσαμε περαιτέρω πρόοδο. Αλλά ακόμα απομένουν πολλά τα οποία πρέπει να εφαρμόσουμε για να μπορέσουμε να ισχυριστούμε ότι κερδίσαμε. Πρέπει να έχουμε τη στήριξη της Κυπριακής κοινωνίας ώστε η μη εξυπηρέτηση των δανειακών υποχρεώσεων να μην είναι κοινωνικά αποδεχτή. Πρέπει φυσικά να προστατεύσουμε τις ευάλωτες ομάδες. Πρέπει να συνεχίσουμε να κερδίζουμε την εμπιστοσύνη και τον σεβασμό των πελατών μας. Πρέπει να συνεχίσουμε να παλεύουμε όλα τα θέματα στο Συγκρότημα με την ίδια ένταση και αποφασιστικότητα όπως και πριν και, φυσικά πρέπει να τηρήσουμε τις υποσχέσεις μας.

Το προηγούμενο έτος δήλωσα ότι πίστευα πως η μακροπρόθεσμη προοπτική μας είναι θετική. Σήμερα είμαι ακόμη πιο πεπεισμένος. Είμαστε πεπεισμένοι για τις προοπτικές του Συγκροτήματος και για την ικανότητά μας για επίτευξη διατηρήσιμων αποδόσεων για τους μετόχους μας.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κυπριακό λαό και τους πελάτες μας, οι οποίοι συνεχίζουν να με κάνουν να αισθάνομαι ευπρόσδεκτος στη χώρα τους. Θα ήθελα, επίσης, να αποδώσω τα εύσημα στις κυπριακές αρχές, ιδιαιτέρως στο Υπουργείο Οικονομικών και την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, για τη συνεχή προσήλωσή τους στα μακροπρόθεσμα συμφέροντα της χώρας.

Είμαι εξαιρετικά ευγνώμων από τη συνεχή αφοσίωση των συναδέλφων μου στο Συγκρότημα στην εκτέλεση των καθηκόντων τους και στη δέσμευσή τους για την επιτυχία των στόχων μας. Γνωρίζω ότι μοιραζόμαστε έναν κοινό στόχο για να παραδώσουμε μια καλύτερη Τράπεζα στους πελάτες μας, και μια Τράπεζα με μεγαλύτερη αξία στους μετόχους μας.