Αύξηση του Δείκτη Αξίας Λιανικού Εμπορίου

Αυξήθηκε κατά 6,1% ο Δείκτης Αξίας Κύκλου Εργασιών Λιανικού Εμπορίου τον Μάρτιο του 2017, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους φτάνοντας στις 87,6 μονάδες, σύμφωνα με τις προκαταρκτικές εκτιμήσεις. Για την περίοδο Ιανουαρίου-Μαρτίου 2017, ο δείκτης υπολογίζεται ότι σημείωσε αύξηση 4% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του 2016.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα πάντα με τις προκαταρκτικές εκτιμήσεις, ο Δείκτης Όγκου Κύκλου Εργασιών Λιανικού Εμπορίου για τον Μάρτιο του 2017 αυξήθηκε κατά 2,7% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους φτάνοντας στις 88,1 μονάδες. Για την περίοδο Ιανουαρίου-Μαρτίου 2017 ο δείκτης υπολογίζεται ότι σημείωσε αύξηση 1,6% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του 2016.