Στα όρια τους τα αρνητικά επιτόκια

Τα αρνητικά επιτόκια καταθέσεων που έχει επιβάλει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ), που στην ουσία λειτουργούν ως φόρος στα αποθέματα ρευστού των τραπεζών, έχουν βοηθήσει την οικονομία της ευρωζώνης μειώνοντας το κόστος δανεισμού για νοικοκυριά και επιχειρήσεις και αυξάνοντας ταυτόχρονα τη ρευστότητα στην αγορά. Τα νέα δεδομένα ενθαρρύνουν την κατανάλωση και τις επενδύσεις δίνοντας έτσι ώθηση στην ανάπτυξη της πραγματικής οικονομίας και στον πληθωρισμό.

Σύμφωνα όμως με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ), η πολιτική αυτή βρίσκεται κοντά στα όριά της, καθώς περαιτέρω μείωση των επιτοκίων ενδέχεται να μεγαλώσει τις προκλήσεις που ήδη αντιμετωπίζουν πολλές ευρωπαϊκές τράπεζες, θέτοντας σε κίνδυνο την κερδοφορία τους με αρνητικές συνέπειες για την ευρύτερη οικονομία της ευρωζώνης.