Στο χαμηλότερο επίπεδο από το 2011 η ανεργία στην Ευρωζώνη

Ο δείκτης ανεργίας στις χώρες της Ευρωζώνης υποχώρησε στο 10% τον Σεπτέμβριο του 2016, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Eurostat, έναντι 10,6% που ήταν τον Σεπτέμβριο του 2015. Πρόκειται για το χαμηλότερο επίπεδο από τον Ιούνιο του 2011. Την ίδια ώρα, η ανεργία στις χώρες της Ε.Ε. διαμορφώθηκε στο 8,5% έναντι 9,2% τον Σεπτέμβριο του 2015, σημειώνοντας το χαμηλότερο επίπεδο από τον Φεβρουάριο του 2009.

Συνολικά, ο αριθμός των ανέργων ανήλθε σε 20,789 εκατ. στην Ε.Ε. και 16,181 εκατ. στην Ευρωζώνη. Σε σύγκριση με τον Αύγουστο του 2016, προκύπτει μείωση των ανέργων κατά 150.000 και 101.000 αντίστοιχα, ενώ σε σύγκριση με τον Σεπτέμβριο του 2015 η μείωση που καταγράφεται στην Ε.Ε. είναι 1,5 εκατ. και στην Ευρωζώνη 905.000.

Tο χαμηλότερο ποσοστό ανεργίας παρατηρείται στην Τσεχία 4% και τη Γερμανία 4,1%, ενώ το υψηλότερο στην Ελλάδα 23,2% και την Ισπανία 19,3%. Στην Κύπρο καταγράφηκε αξιοσημείωτη μείωση, αφού ο δείκτης ανεργίας διαμορφώθηκε στο 12%, σε σχέση με 14,6% που ήταν τον Σεπτέμβριο του 2015.