Έκδοση ομολόγου για συγκέντρωση €0,5 δις

Στην έκδοση ομολόγου, με στόχο την άντληση μισού δισεκατομμυρίου ευρώ, προκειμένου να συσσωρευθούν επιπλέον ρευστά διαθέσιμα ενόψει των χρηματοδοτικών αναγκών του 2018, προσανατολίζεται το Υπουργείο Οικονομικών της Κύπρου, σύμφωνα με το Πρόγραμμα Σταθερότητας 2017-2020, που κατατέθηκε στην Κομισιόν. Την ίδια ώρα, σύμφωνα πάντα με το Πρόγραμμα, οι χρηματοδοτικές ανάγκες για το 2017 αποτιμώνται στο €1,2 δισ., εκ των οποίων το 76% (€804 εκατ.) αφορά σε αποπληρωμές χρέους και το υπόλοιπο 33% (€400 εκατ.) σε συγκέντρωση ρευστών για το 2018.

Αξίζει να σημειωθεί πως σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του ΥΠΟΙΚ, το δημόσιο χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ το 2016 αυξήθηκε οριακά στο 107,8% από 107,5% που ήταν το 2015, λόγω εκδόσεων για συγκέντρωση ρευστών, ενώ βάσει των ίδιων εκτιμήσεων, το 2017 θα υποχωρήσει στο 104%, παρουσιάζοντας πτώση 3,8 ποσοστιαίων μονάδων, ενώ θα ακολουθήσει μια πτωτική τροχιά για τα επόμενα χρόνια υποχωρώντας στο 99,7% το 2018, στο 94,6% το 2019 και στο 88,8% το 2020.