Ελκυστικός επενδυτικός προορισμός η Ευρώπη

Οι επενδυτές εξακολουθούν να έχουν ισχυρή επενδυτική διάθεση για την Ευρώπη, παρά την τρέχουσα αστάθεια των χρηματοπιστωτικών αγορών και το μικτό γεωπολιτικό περιβάλλον. Σύμφωνα με την τελευταία έρευνα της Ernst & Young (EY), 2017 European attractiveness survey – Plan B for Brexit, τα σχέδια για επενδύσεις στην Ευρώπη κατά τα επόμενα τρία χρόνια εμφανίζονται ισχυρά, με το 56% των διεθνών επενδυτών να σχεδιάζει να αυξήσει την παρουσία του στην Ευρώπη.

Η διαπίστωση αυτή έρχεται να ανατρέψει τα ευρήματα της αντίστοιχης έρευνας της EY που διενεργήθηκε το Μάιο του 2016, σύμφωνα με την οποία μόνο το 36% των επενδυτών έδειχνε θετική επενδυτική προδιάθεση για την Ευρώπη.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, παρά τις ανησυχίες των επενδυτών σχετικά με την αστάθεια που παρατηρείται στην ευρωπαϊκή ήπειρο, το ανθρώπινο κεφάλαιο, η ικανότητα καινοτομίας, η μεγάλη ενιαία αγορά, καθώς και το παραγωγικό σύστημα της Ευρώπης, εξακολουθούν να αποτιμώνται θετικά από τους διεθνείς επενδυτές όσον αφορά στα μελλοντικά επενδυτικά τους σχέδια. Τονίζεται, ωστόσο, πως η ιστορική ελκυστικότητα της Ευρώπης ως επενδυτικού προορισμού έχει χτιστεί πάνω στη βεβαιότητα και την προβλεψιμότητα και ως εκ τούτου εάν η παρούσα κατάσταση επιμηκυνθεί η Ευρώπη κινδυνεύει να αναπτύξει το προφίλ ‘γεωπολιτικού κινδύνου’ μιας αναδυόμενης αγοράς, χωρίς όμως τις ανάλογες αποδόσεις.