Το κυπριακό παράρτημα του ΑCFE στοχεύει στη μείωση των περιστατικών απάτης

•Γιώργος Ζορνάς: «Έχουμε να διανύσουμε αρκετό δρόμο ακόμη για την εδραίωση αποτελεσματικών συστημάτων ελέγχου και διακυβέρνησης» •Η Τράπεζα Κύπρου βασικός αρωγός, χορηγός και υποστηρικτής της πρωτοβουλίας

Κινητήρια δύναμη για ουσιαστική αλλαγή στον τρόπο πρόληψης και αντιμετώπισης περιπτώσεων απάτης και διαφθοράς στην Κύπρο αποτελεί το κυπριακό παράρτημα του ΑCFE (Association of Certified Fraud Examiners – Διεθνούς Οργανισμού Εγκεκριμένων Εξεταστών Απάτης).

Το κυπριακό παράρτημα πραγματοποίησε χθες την ιδρυτική του γενική συνέλευση, με κύριους στόχους να διαδραματίσει πρωταγωνιστικό και εποικοδομητικό ρόλο στην προσπάθεια έγκαιρου εντοπισμού και αντιμετώπισης περιστατικών απάτης στην κυπριακή πραγματικότητα.

Επίσης, δεσμεύτηκε να προωθήσει την εκπαίδευση και να προαγάγει τη διάδοση των γνώσεων και ικανοτήτων των μελών του στους τομείς της πρόληψης, ελέγχου και ανίχνευσης περιστατικών απάτης και να συνεργαστεί με τοπικούς φορείς για την προώθηση των διαδικασιών εξέτασης της απάτης.

Μιλώντας στη συνέλευση ο κ. Γιώργος Ζορνάς, Διευθυντής Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου του Συγκροτήματος της Τράπεζας Κύπρου, η οποία είναι βασικός αρωγός, χορηγός και υποστηρικτής της πρωτοβουλίας, αναφέρθηκε στον ρόλο του ACFE και ανέλυσε τους στόχους τους οποίους καλείται να διαδραματίσει στην Κύπρο. Όπως επεσήμανε «το κυπριακό παράρτημα στοχεύει στη μείωση των περιστατικών απάτης και στον εντοπισμό και αντιμετώπιση περιπτώσεων απάτης καθώς και στην ενίσχυση της εμπιστοσύνης της κοινής γνώμης, στην ακεραιότητα, στην αντικειμενικότητα και στον επαγγελματισμό των Πιστοποιημένων Ελεγκτών Απάτης (CFE).».

Ο κ. Ζορνάς εξήγησε στη συνέχεια ότι «έχουμε να διανύσουμε αρκετό δρόμο ακόμα αναφορικά με την εδραίωση αποτελεσματικών συστημάτων ελέγχου και διακυβέρνησης σε ιδιωτικούς και δημόσιους οργανισμούς».

Επίσης, επικαλέστηκε την ετήσια έκθεση της PwC, σύμφωνα με την οποία το 24% των συμμετεχόντων κυπριακών οργανισμών δεν έχουν επίσημο πρόγραμμα εκπαίδευσης των υπαλλήλων τους σε θέματα Ηθικής και Kανονιστικής Συμπεριφοράς, ενώ το 42% δεν έχει προβεί σε εσωτερική αξιολόγηση των κινδύνων απάτης (Fraud Risk Assessment). «Τα αποτελέσματα αυτά καταδεικνύουν την αναγκαιότητα λήψης μέτρων για αλλαγή της υφιστάμενης κατάστασης και εκπαίδευσης των κυπριακών ιδιωτικών και δημόσιων οργανισμών σε θέματα εσωτερικού ελέγχου, πρόληψης και αντιμετώπισης απάτης», είπε χαρακτηρικά.

Ο κ. Ζορνάς έκανε αναφορά στα πολλαπλά περιστατικά απάτης και διαφθοράς, στα οποία εμπλέκονται ανώτεροι λειτουργοί του κράτους και επώνυμοι της πολιτικής ζωής του τόπου, παρουσιάζοντας συγκεκριμένα παραδείγματα.

Η πρόεδρος του ελληνικού παραρτήματος ACFE κα Ευαγγελία Δημητρούλια χαιρέτισε την ιδρυτική συνέλευση του κυπριακού παραρτήματος, παρουσίασε την ελληνική  εμπειρία και κάλεσε τα μέλη του να εμπλακούν ενεργά και να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες που τους προσφέρονται. Αναφέρθηκε στη μεγάλη κοινότητα του ACFE και στα εκπαιδευτικά εργαλεία που προσφέρει για επιμόρφωση και εκπαίδευση και παρουσίασε το ενδιαφέρον της ελλαδικής πλευράς για συνεργασία με το νεοϊδρυθέν κυπριακό παράρτημα.