Συγκράτηση κεφαλαίων θέλει ο SSM

Συγκράτηση κεφαλαίων ζητά από τις κυπριακές τράπεζες ο ενιαίος εποπτικός μηχανισμός (SSM), αφού εκτιμά ότι οι προκλήσεις για το κυπριακό τραπεζικό σύστημα παραμένουν. Σύμφωνα με τον SSM η ανάγκη συντήρησης και διατήρησης αντί διανομής κεφαλαίων μέσω μερίσματος προκύπτει από τη δυνατότητα που πρέπει να έχουν οι τράπεζες να αντιμετωπίσουν ενδεχόμενες δυσκολίες ή κινδύνους.

Ο εποπτικός μηχανισμός προτρέπει τις διοικήσεις των τραπεζών να ενισχύσουν τα πρωτοβάθμιά τους κεφάλαια και τις προβλέψεις τους, λόγω του μεγάλου αριθμού των μη εξυπηρετούμενων δανείων, τα οποία, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας, υπολογίζονται σε €25 δισ.

Παράλληλα, προσανατολίζεται στο να θέσει στοχευμένα χρονοδιαγράμματα στην κάθε τράπεζα ξεχωριστά με στόχο την ενίσχυση των προβλέψεών τους. Στην περίπτωση που δεν επιτευχθεί ο στόχος τότε δεν αποκλείεται να ζητηθεί περαιτέρω αύξηση των κεφαλαίων τους. Ο ελάχιστος κεφαλαιακός δείκτης, για τις συστημικές τράπεζες της Κύπρου, κυμαίνεται σήμερα μεταξύ 11,75% και 12,25%.