Μείωση του δημόσιου χρέους

Μείωση ως προς το ποσοστό του ΑΕΠ παρουσιάζει το δημόσιο χρέος της Κύπρου σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία που δημοσίευσε η Eurostat, αφού το πρώτο τρίμηνο του 2017 διαμορφώθηκε στα €19,4 δισ. ή 107% του ΑΕΠ σε σχέση με €19,3 δισ. ή 107,8% του ΑΕΠ που ήταν το τέταρτο τρίμηνο του 2016.

Την ίδια ώρα, το δημόσιο χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ στην ευρωζώνη ανήλθε το πρώτο τρίμηνο του 2017 στο 89,5%, έναντι 89,2% που ήταν το τέταρτο τρίμηνο του 2016 και 91,2% το πρώτο τρίμηνο του 2016. Ενώ στην ΕΕ το δημόσιο χρέος διαμορφώθηκε στο 84,1% του ΑΕΠ από 83,6% που ήταν το τέταρτο τρίμηνο του 2016 και 84,3% το αντίστοιχο περσινό τρίμηνο.

Οι μεγαλύτεροι δείκτες δημοσίου χρέους ως ποσοστό του ΑΕΠ καταγράφηκαν στην Ελλάδα (176,2%), την Ιταλία (134,7%) και την Πορτογαλία (130,5%) ενώ το χαμηλότερο χρέος είχε η Εσθονία (9,2%), το Λουξεμβούργο (23%) και η Βουλγαρία (28,6%).

Σε σύγκριση με το τέταρτο τρίμηνο του 2016, δώδεκα κράτη μέλη σημείωσαν αύξηση του δείκτη χρέους προς ΑΕΠ στο τέλος του πρώτου τριμήνου του 2017 και δεκαπέντε μείωση. Ενώ σε σύγκριση με το πρώτο τρίμηνο του 2016, οκτώ κράτη μέλη σημείωσαν αύξηση του δείκτη χρέους προς ΑΕΠ στο τέλος του πρώτου τριμήνου του 2017 και δεκαεννέα μείωση.