Αύξηση καταθέσεων κατά €3 δις

Βελτίωση των χρηματοδοτικών συνθηκών καταδεικνύει η ετήσια αύξηση των καταθέσεων για το 2016, που αποτελεί και την πρώτη, ύστερα από τέσσερα χρόνια, σύμφωνα με το διεθνή οίκο αξιολόγησης Moody`s. Στο τελευταίο οικονομικό δελτίο Moody`s Credit Outlook τονίζεται πως η αύξηση των καταθέσεων στο κυπριακό τραπεζικό σύστημα βελτιώνει τη χρηματοδοτική δομή των κυπριακών τραπεζών, αναφέροντας πως η αύξηση της τάξης των €3 δισεκατομμυρίων στις καταθέσεις οδηγήθηκε περισσότερο από σταθερές εγχώριες καταθέσεις. Αυτό καταδεικνύει, σύμφωνα με τον οίκο, τη βελτιωμένη οικονομική κατάσταση των νοικοκυριών και ως εκ τούτου την αυξημένη ικανότητά τους να εξυπηρετήσουν τα υψηλά επίπεδα χρέους τους.

Αξίζει να σημειωθεί πως οι συνολικές καταθέσεις έφθασαν τα €49 δις και αποτελούν το ψηλότερο ποσό που έχει καταγραφεί από το 2013.