Γκολ στη Ζωή

Η Τράπεζα Κύπρου βάζει γκολ στη ζωή και στηρίζει ως youth supporter τον φιλανθρωπικό και εθελοντικό οργανισμό ποδοσφαιριστών «Γκολ στη Ζωή».

Η στήριξη εντάσσεται στο πρόγραμμα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης του Συγκροτήματος, που επικεντρώνεται σε θέματα Υγείας και Παιδείας, και στην ευρύτερη συνεισφορά του προς το κοινωνικό σύνολο.

Η Τράπεζα στηρίζει διαχρονικά ενέργειες που ενδυναμώνουν τον εθελοντισμό και την κοινωνία. Η πρωτοβουλία των ποδοσφαιριστών καταδεικνύει πως το ποδόσφαιρο, το κατ’ εξοχήν δημοφιλές άθλημα στην Κύπρο, μπορεί να αποτελέσει τον δίαυλο για να ευαισθητοποιηθεί η κοινωνία  και να στηρίξει ανθρώπους που έχουν πραγματική ανάγκη.

Η Τράπεζα συγχαίρει τους ποδοσφαιριστές/μέλη του οργανισμού και τους εύχεται κάθε επιτυχία στην επίτευξη του στόχου τους.