Αποπληρωμή ELA εντός του 2017

Βελτίωση των συνθηκών χρηματοδότησης για τις κυπριακές τράπεζες αναμένει ο διεθνής οίκος Moody’s.  Σε ανακοίνωσή του με αφορμή την πρόσφατη αναβάθμιση των προοπτικών του τραπεζικού συστήματος της Κύπρου σε θετικές από σταθερές, ο οίκος σημειώνει ότι η εμπιστοσύνη των επενδυτών έχει ενισχυθεί τα τελευταία τρίμηνα, ενώ οι βελτιωμένες οικονομικές συνθήκες αντανακλώνται από την αύξηση στις εγχώριες καταθέσεις τις οποίες αναμένει να συνεχίσουν να αυξάνονται.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην Τράπεζα Κύπρου, η οποία κατάφερε να μειώσει τη χρήση του ELA στα €2 δισ. τον Ιούλιο του 2016, από €9.4 δισ. που είχε φτάσει τον Απρίλιο του 2013, ενώ αναμένεται να αποπληρώσει πλήρως τον ELA εντός του 2017.