10η η Κύπρος στην κυβερνητική αποτελεσματικότητα

Στο μέσο του πίνακα για την πιο αποτελεσματική κυβέρνηση από τις 19 χώρες της ευρωζώνης βρίσκεται η Κύπρος καταλαμβάνοντας τη 10η θέση, σύμφωνα με τα αποτελέσματα έρευνας της Παγκόσμιας Τράπεζας. Η έρευνα, η οποία βασίστηκε σε στοιχεία που συλλέγησαν το 2014, έλαβε υπόψη τις αντιλήψεις και τις πρακτικές των δημοσίων υπηρεσιών και των υπαλλήλων τους, την ανεξαρτησία των κυβερνητικών υπαλλήλων από πολιτικές πιέσεις, τον βαθμό εφαρμογής της κυβερνητικής πολιτικής και την αξιοπιστία της κυβέρνησης.

Στην ίδια έρευνα, η Ελλάδα καταλαμβάνει τη 18η προτελευταία θέση, ενώ στη 19η και τελευταία θέση βρίσκεται η Ιταλία. Την ίδια ώρα, την πιο αποτελεσματική κυβέρνηση της ευρωζώνης φαίνεται να έχει η Φιλανδία, η οποία βρίσκεται στην κορυφή του σχετικού πίνακα της Παγκόσμιας Τράπεζας, μπροστά από την Ολλανδία, τη Γερμανία και το Λουξεμβούργο.

Ο πίνακας, μαζί με άλλα στοιχεία και δείκτες διακυβέρνησης, περιλαμβάνεται στην τελευταία έκδοση του Οικονομικού Δελτίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.