Η Τράπεζά μας δίνει «Φωλιά» στους «σπάνιους» ασθενείς

Οι ασθενείς με σπάνιες παθήσεις βρίσκουν τη… φωλιά τους στο πρότυπο Κέντρο «Φωλιά» που λειτουργεί από χθες, Πέμπτη 6 Ιουλίου 2017. Τα εγκαίνια του Κέντρου πραγματοποιήθηκαν από τον Υπουργό Υγείας δρα Γιώργο Παμπορίδη, εκ μέρους του Προέδρου της Δημοκρατίας, παρουσία κυβερνητικών αξιωματούχων, του Διευθύνοντος Συμβούλου της Τράπεζας Κύπρου κ.Τζον Χούρικαν και άλλων στελεχών.

Η Τράπεζα, ως κύριος συνεργάτης, συνδράμει ουσιαστικά στην κάλυψη λειτουργικών εξόδων του Κέντρου, αλλά και με τη συμμετοχή της ομάδας εθελοντών – μελών του προσωπικού στη γενικότερη λειτουργία του. Οι εθελοντές θα βοηθούν με διάφορους τρόπους π.χ. γραφειακή υποστήριξη και στήριξη των εκδηλώσεων του Κέντρου.

Το Κέντρο «Φωλιά» λειτουργεί ως σημείο αναφοράς, πληροφόρησης, εκπαίδευσης και ενημέρωσης για τους ασθενείς, και αυτό αποτέλεσε ένα πρόσθετο αλλά σημαντικότατο κίνητρο για την Τράπεζα, ώστε να εμπλακεί και να συμβάλει στη λειτουργία του.

Οι υπηρεσίες του Κέντρου

Το Κέντρο «Φωλιά» προσφέρει στους πάσχοντες τις πιο κάτω υπηρεσίες:

  • Παρέχει      γραμματειακή στήριξη στους σπάνιους ασθενείς και κυρίως στα μεμονωμένα      περιστατικά ασθενών, ή στους εκπροσώπους των οργανωμένων συνόλων ασθενών ή      τους γονείς μικρών (ηλικιακά) παιδιών με σπάνια νοσήματα.
  • Παρέχει      έγκυρη και ενημερωμένη πληροφόρηση για τις πολιτικές υγείας και κοινωνικής      πρόνοιας που αφορούν άμεσα και έμμεσα στους σπάνιους ασθενείς.
  • Επικοινωνεί      με τους αρμόδιους φορείς και παρακολουθεί την έκβαση των αιτημάτων και των      σχετικών επιστολών των ασθενών.
  • Παρεμβαίνει      δυναμικά και προωθεί την επιτάχυνση της επίλυσης των προβλημάτων των      ασθενών.

Η επαφή με το Κέντρο

Ο κάθε ασθενής ή μέλος της οικογένειάς του ή Σύνδεσμος Ασθενών θα μπορεί να επικοινωνεί με το Κέντρο μέσω παγκύπριας γραμμής στήριξης ασθενών, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλεομοιότυπου, ή ταχυδρομικώς.

Το αίτημα ή ο προβληματισμός θα καταγράφεται και θα τροχοδρομείται σχέδιο δράσης για την επίλυσή του σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές.

Το Κέντρο βρίσκεται στην οδό Τέρρα Σάντα 10, στον Στρόβολο.

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 22 203762

Tηλεομοιότυπο: 22 203766

Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα-Παρασκευή, 09:00-17:00

Ηλεκτρονική διεύθυνση: card@raredisorderscyprus.com