Josef Ackermann – Κοινός ο στόχος

«Η Τράπεζα Κύπρου παραμένει δεσμευμένη στην κυπριακή οικονομία, όχι μόνο επειδή αυτός ήταν ο παραδοσιακός της ρόλος, αλλά γιατί αυτό είναι και προς το οικονομικό συμφέρον των μετόχων της. Βρισκόμαστε στην ίδια βάρκα και πρέπει να εργαστούμε μαζί».

Η συνέντευξη του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας Κύπρου όπως αυτή δημοσιεύτηκε στο περιοδικό IN Business, τεύχος 140, Οκτώβριος 2017.

  1. Κοινός ο Στόχος
  2. Κυπριακή η Τράπεζα
  3. Η Κύπρος κι εγώ
  4. Who is who

1. Κοινός ο στόχος

Tο προσπαθήσαμε αρκετά, μέχρι να καταφέρουμε να πείσουμε τον Josef Ackermann γι’ αυτή τη συνέντευξη, αφού από τη μέρα που ανέλαβε τη θέση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας Κύπρου έδωσε μόνο μία με αυτή την ιδιότητα, στους New York Times, τον Οκτώβριο του 2015. Από εκεί και πέρα περιοριζόταν στις ομιλίες που έκανε κάθε χρόνο στις γενικές συνελεύσεις των μετόχων και στο να απαντά σε κάποια ερωτήματά τους. Ο λόγος απλός: Τις θέσεις της Τράπεζας σε τρέχοντα θέματα εκφράζει ο Εκτελεστικός της Διευθυντής. Γι’ αυτό, όταν τελικά τον πείσαμε για τη συνέντευξη, ο όρος ήταν να επικεντρωθούμε σε θέματα που αφορούν στην κυπριακή οικονομία γενικότερα και στο τραπεζικό σύστημα κι όχι τόσο στην Τράπεζα Κύπρου. Βέβαια, στην πορεία της συνέντευξης οι αναφορές και στον δικό του οργανισμό ήταν αναπόφευκτες και ασφαλώς σημαντικές.

Από τα πολλά και ενδιαφέροντα που μας είπε, ξεχωρίσαμε, μεταξύ άλλων, το γεγονός ότι χαρακτηρίζει αρκούντως θετικό το αναπτυξιακό μέλλον της Κύπρου. Σημειώνει, ωστόσο, ότι η ανάπτυξη που παρουσιάζεται περιλαμβάνει μία μεγάλη κυκλική συνιστώσα, κάτι που την καθιστά σχετικά εύθραυστη. Άλλωστε, όπως σχολιάζει, η επίτευξη ενός υψηλού δυνητικού ρυθμού ανάπτυξης είναι απαραίτητη για να συμβάλει στην επιτάχυνση της διαδικασίας απομόχλευσης, καθώς τόσο ο δημόσιος όσο και ο ιδιωτικός τομέας διατηρούν ακόμα υψηλά επίπεδα χρέους. Ο J. Ackermann αναγνωρίζει πως το βασικό πρόβλημα των τραπεζών είναι τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Κατά την άποψή του, ωστόσο, η σημαντική μείωση και τελικά ο εκμηδενισμός τους δεν εξαρτάται αποκλειστικά από τις ενέργειες των τραπεζών, αλλά και από τη συμπεριφορά των ίδιων των δανειζομένων. Κι αυτό γιατί, μόνο μέσω της συνεργασίας θα γινόταν κατορθωτό να εξευρεθούν κατάλληλες λύσεις ανάληψης των υποχρεώσεών τους, βάσει των πραγματικών τους δυνατοτήτων. Πάντως, παρόλο που και η Τράπεζα Κύπρου εξακολουθεί να αντιμετωπίζει πρόβλημα με τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, ο πρόεδρος του ΔΣ υπενθυμίζει πως η πρόοδος που πέτυχε τα τελευταία χρόνια ήταν τεράστια. «Ας μην ξεχνάμε πως το 2013 η Τράπεζα έφτασε πολύ κοντά στο να έχει την ίδια τύχη με τη Λαϊκή», υπενθυμίζει.

 Αρκούντως θετικό το κλίμα

 Ήσασταν γνώστης της κυπριακής οικονομίας προτού αναλάβετε τον ρόλο του προέδρου του διοικητικού συμβουλίου της Τράπεζας;

Ήμουν αρκετά ενήμερος για τις διορθωτικές προκλήσεις που αντιμετώπιζε το χρηματοπιστωτικό σύστημα της Κύπρου, η οικονομία της χώρας, αλλά και η Τράπεζα Κύπρου πιο συγκεκριμένα. Βέβαια, απέκτησα μία πληρέστερη εικόνα όταν ανέλαβα τα καθήκοντά μου ως πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου, καθώς οι πιο λεπτομερείς πληροφορίες δεν ήταν διαθέσιμες δημοσίως. Είχα, ωστόσο, εκ των προτέρων επαρκείς πληροφορίες ενώπιόν μου, για να αντιληφθώ τη νέα πραγματικότητα που θα είχε να αντιμετωπίσει η Τράπεζα Κύπρου μετά τα γεγονότα του Μαρτίου του 2013. Τότε είχα διακρίνει τόσο προκλήσεις όσο και ευκαιρίες.

 Μετά τις αποφάσεις του Μαρτίου του 2013, τις οποίες ακολούθησε μία περίοδος βαθιάς ύφεσης, η κυπριακή οικονομία επιδεικνύει, σήμερα, δυναμική ανάπτυξη. Θα αποδειχθεί, πιστεύετε, βιώσιμη;

Είμαι ιδιαίτερα ευτυχής για την ισχυρή ανάπτυξη που καταγράφει η κυπριακή οικονομία από το 2015 και η οποία βελτιώθηκε ακόμα περισσότερα το 2016 και συνεχίζει το 2017. Αυτό αντανακλά, κυρίως, τις ορθές πολιτικές που εφάρμοσαν οι Αρχές κατά τα τρία χρόνια του προγράμματος στήριξης από την Τρόικα αλλά και τις θυσίες των Κυπρίων πολιτών. Οφείλεται, όμως, και σε θετικούς εξωγενείς παράγοντες. Η ισχυρή ανάπτυξη, παρόλο που είναι εμφανής σε πολλούς τομείς της οικονομίας, αποτελεί πρωτίστως αποτέλεσμα της μεγέθυνσης του τουριστικού τομέα, της ενίσχυσης του κλάδου παροχής επαγγελματικών υπηρεσιών και της ανάκαμψης της κατασκευαστικής βιομηχανίας, έστω και από πολύ χαμηλή βάση. Αυτή η ανάπτυξη περιλαμβάνει μία μεγάλη κυκλική συνιστώσα και κατά μία έννοια είναι σχετικά εύθραυστη, καθώς βασίζεται σε περιορισμένους παράγοντες. Γενικότερα, όμως, θα έλεγα πως το αναπτυξιακό μέλλον της Κύπρου φαντάζει αρκούντως θετικό.

 Τι χρειάζεται, κατά την άποψή σας, να γίνει, ώστε να ενισχυθεί η ανάπτυξη που καταγράφεται;

Για να ισχυροποιηθεί η υφιστάμενη εικόνα είναι ιδιαίτερα σημαντικό να διατηρηθεί η δημοσιονομική πειθαρχία και να επανέλθει το απαιτούμενο κλίμα για εφαρμογή βασικών διαρθρωτικών αλλαγών, όπως αυτές αναγνωρίζονται από το ίδιο το κράτος, κυρίως σε σχέση με τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Οι βασικές αλλαγές πρέπει να στοχεύουν στη μείωση των δυσκαμψιών, στην ελάττωση του κόστους δημιουργίας επιχείρησης και στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας του νομικού συστήματος. Η υιοθέτηση τέτοιου είδους στρατηγικών απαιτεί ευρεία πολιτική συνοχή, ωστόσο, η εφαρμογή τους θα άνοιγε τον δρόμο για προσέλκυση άμεσων ξένων επενδύσεων, διεύρυνση των τομέων που συνεισφέρουν στην ανάπτυξη της οικονομίας και θα αύξανε τον δυνητικό ρυθμό ανάπτυξης.  Οι υψηλές προοπτικές ανάπτυξης είναι απαραίτητες για να συμβάλουν στην επιτάχυνση της διαδικασίας απομόχλευσης, καθώς τόσο ο δημόσιος όσο και ο ιδιωτικός τομέας διατηρούν ακόμα υψηλά επίπεδα χρέους.

 Πώς θα μειωθούν τα μη εξυπηρετούμενα

Κάτι τέτοιο ενδεχομένως να οδηγούσε και στη μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων;

Το επίπεδο των μη εξυπηρετούμενων δανείων στο τραπεζικό σύστημα παραμένει υψηλό, παρά τη σημαντική μείωση που πέτυχε η Τράπεζα Κύπρου, αλλά κι άλλες τράπεζες εν μέρει. Μία μεγάλη μείωση των κόκκινων δανείων παραμένει βασική προτεραιότητα. Όπως όλοι γνωρίζουμε, οι ρίζες του προβλήματος αντανακλούν μεταξύ άλλων τη δημιουργία ανισορροπιών στο τραπεζικό σύστημα στην προ 2013 εποχή, στις πληγές που άφησαν τα γεγονότα του Μαρτίου του 2013, στη διετή ύφεση που ακολούθησε, αλλά και σε ένα σημαντικό αριθμό στρατηγικών κακοπληρωτών. Δηλαδή, στην απροθυμία κάποιων δανειζομένων να εξυπηρετήσουν τα δάνειά τους, ενώ μπορούν να το πράξουν.

Η σταθερή και δυναμική ανάπτυξη σίγουρα θα βοηθούσε, αλλά όπως ανέφερα και στην ομιλία μου κατά την πρόσφατη γενική συνέλευση των μετόχων της Τράπεζας, μία ισχυρή μείωση και τελικά εκμηδενισμός των μη εξυπηρετούμενων δανείων δεν εξαρτάται μόνο από τις ενέργειες των τραπεζών, αλλά και από τη συμπεριφορά των ίδιων των δανειζόμενων και της κυπριακής κοινωνίας γενικότερα. Για να επιτύχουμε την επιτάχυνση της διαδικασίας μείωσης αυτών των δανείων χρειαζόμαστε πρώτα και κύρια ισχυρή δέσμευση από όλους τους δανειολήπτες, τόσο μεγάλους όσο και μικρούς, ότι θα συνεργαστούν με την τράπεζά τους και να τηρούν την αρχή που τους θέλει να σέβονται και να τιμούν τις δανειακές τους υποχρεώσεις.

Ποιο είναι το πραγματικό πρόβλημα στο τραπεζικό σύστημα της Κύπρου; Τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια είναι, τελικά, το πρόβλημα ή το σύμπτωμα σε μία χώρα με πολύ υψηλό επίπεδο ιδιωτικού χρέους; Βλέπουμε, για παράδειγμα, πως ενώ το ποσό των κόκκινων δανείων μειώνεται σταδιακά, το ποσοστό τους επί του συνόλου των δανείων αυξάνεται, λόγω της συνεχούς διαδικασίας απομόχλευσης και της δυστοκίας που υπάρχει για παραχώρηση νέων δανείων.

Το πραγματικό πρόβλημα με το κυπριακό τραπεζικό σύστημα προέρχεται από την κληρονομία που δημιούργησε η εύθραυστη φύση της τεράστιας μεγέθυνσής του, πριν από το 2012, τόσο από πλευράς περιουσιακών στοιχειών όσο και υποχρεώσεων. Το μέγεθός του εξακολουθεί να είναι μεγάλο σε σύγκριση με την υπόλοιπη Ευρώπη και γι’ αυτό συνεχίζει να συρρικνώνεται. Η συνεχής μείωση τραπεζικών δανείων αντανακλά, τουλάχιστον στην περίπτωση της Τράπεζας Κύπρου, μια αυξανόμενη μείωση στα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, μέσω διαγραφής οφειλών και ανταλλαγής χρέους με περιουσιακά στοιχεία. Κατά συνέπεια, η μείωση των δανείων πιέζει τα επιτοκιακά περιθώρια, αλλά και τα έσοδα της Τράπεζας, βάζοντας πίεση στην κερδοφορία. Είναι γεγονός, βεβαίως, πως τα υψηλά επίπεδα ιδιωτικού χρέους συνέβαλαν στην εμφάνιση των μη εξυπηρετούμενων δανείων και παράλληλα συγκρατούν τη ζήτηση για νέο τραπεζικό δανεισμό. Ωστόσο, η αναδιάρθρωση της οικονομίας και των προβληματικών δανείων στις τράπεζες τα τελευταία χρόνια, καθώς και η ανάκαμψη που καταγράφεται σε συνάρτηση με τις αυξημένες ροές ρευστού σε αρκετές επιχειρήσεις, έχουν ωθήσει την αξιόχρεη ζήτηση για νέα δάνεια, έστω και από χαμηλή βάση.

Θα μπορούσαμε να έχουμε ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα;

Ασφαλώς. Η Τράπεζα Κύπρου το 2016 έχει σχεδόν διπλασιάσει τα νέα δάνεια που παραχώρησε σε σχέση με το 2015 και διπλασιάστηκαν ξανά το πρώτο εξάμηνο του 2017, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Βέβαια, θα θέλαμε να δούμε ακόμα ισχυρότερη αύξηση της πιστωτικής ζήτησης το επόμενο διάστημα. Όσον αφορά την Τράπεζα Κύπρου, το ομολογουμένως υψηλό επίπεδο προβληματικών δανείων και οι προκλήσεις που εξακολουθεί να αντιμετωπίζει, δεν θα πρέπει να επισκιάζουν  την πρόοδο που επιτεύχθηκε στην οικονομική κατάσταση της Τράπεζας μετά από την επίπονη αναδιάρθρωση του Μαρτίου του 2013. Ας μη ξεχνάμε πως το 2013 η Τράπεζα έφτασε πολύ κοντά στο να έχει την ίδια τύχη με τη Λαϊκή Τράπεζα. Αυτή είναι η διαφορά που επιτεύχθηκε μέσα σε τέσσερα χρόνια.

 Ποιοι αρνούνται και ποιοι δεν θέλουν να πληρώσουν

 Αναφερθήκατε στους στρατηγικούς κακοπληρωτές. Πώς μπορούν οι τράπεζες να αυξήσουν την πίεση σ’ αυτά τα άτομα και παράλληλα να γίνει ο διαχωρισμός μεταξύ όσων μπορούν αλλά δεν πληρώνουν και εκείνων που πραγματικά αδυνατούν να εξυπηρετήσουν τις υποχρεώσεις τους;

Δεν υπάρχει κάποια συγκεκριμένη φόρμουλα που να καθορίζει όσους στρατηγικά επιλέγουν να μην πληρώνουν. Όμως, τέτοιες πρακτικές διαφαίνονται μέσω λεπτομερών πληροφοριών της χρηματοοικονομικής κατάστασης του κάθε δανειολήπτη και των στενών συγγενικών του προσώπων, του τρόπου που ξοδεύει και του μεγέθους των υποχρεώσεων που έχει να εξυπηρετήσει. Οι εκτιμήσεις που γίνονται για τέτοιες περιπτώσεις βασίζονται σε γενικές πληροφορίες, ωστόσο, η έλλειψη συνεργασίας από τους δανειζόμενους κάνει τις εκτιμήσεις πιο δύσκολες. Γι’ αυτό τον λόγο θα ήθελα να καλέσω, για ακόμα μία φορά, όλους τους δανειολήπτες που έχουν μη εξυπηρετούμενα δάνεια, να συνεργαστούν πλήρως με τις τράπεζές τους.                                                                                          

Με αυτό τον τρόπο θα γινόταν εφικτό να εξευρεθούν κατάλληλες λύσεις εξυπηρέτησης των υποχρεώσεών τους, που θα συμβαδίζουν με τους οικονομικούς περιορισμούς που αντιμετωπίζουν, με τα εισοδήματά τους και τις πραγματικές ικανότητες αποπληρωμής του χρέους που έχουν. Ανάμεσα στις λύσεις που θα μπορούσαν να προταθούν, στις περιπτώσεις που κάτι τέτοιο αρμόζει, περιλαμβάνονται και οι διαγραφές χρεών και οι ανταλλαγές περιουσιακών στοιχείων με χρέος. Όπως τόνισε η Τράπεζα και στο παρελθόν, συνεχίζουμε να είμαστε προσεκτικοί και προστατευτικοί με ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού.

Πώς νιώσατε όταν κάτοχοι αξιογράφων και κουρεμένοι καταθέτες επιτέθηκαν στα κεντρικά γραφεία της Τράπεζας κατά τη διάρκεια της γενικής συνέλευσης το 2014;

Έχω αναλύσει τη θέση της Τράπεζας, σε σχέση με τις ανησυχίες των κατόχων αξιογράφων, στους εκπροσώπους τους κατά τη διάρκεια των γενικών συνελεύσεων της Τράπεζας το 2015 και το 2016. Πράξεις βίας δεν βοηθούν. Δεσμευόμαστε να επιδιώξουμε τη διαχείριση των ανησυχιών κάθε κατόχου αξιογράφων, βλέποντας όλες τις περιπτώσεις ξεχωριστά. Πάντως, πολλές από αυτές βρίσκονται ενώπιον κυπριακών και ελληνικών δικαστηρίων.

Η πίεση του επόπτη και ο ελιγμός της BOC

Είστε της άποψης πως οι εποπτικές ρυθμίσεις για τις ευρωπαϊκές τράπεζες είναι υπερβολικές; Ένα πρόσφατο παράδειγμα είναι η αύξηση των προβλέψεων στην Τράπεζα Κύπρου κατά €500 εκατ. μετά και από πιέσεις του επόπτη.

Δεν θεωρώ πως στο παρόν στάδιο υπάρχει υπερβολική εποπτεία των ευρωπαϊκών τραπεζών, παρόλο που η αβεβαιότητα σε σχέση με τον τρόπο και την ακριβή σταδιακή εφαρμογή του MREL σε τράπεζες διαφορετικών μεγεθών, θα μπορούσε να δημιουργήσει σοβαρές προκλήσεις στο προσεχές μέλλον. Αυτό που προκαλεί ανησυχία σε κάποιες περιπτώσεις αφορά στην πρόκληση των εποπτών που υπάγονται στον ενιαίο εποπτικό μηχανισμό, για τη διατήρηση της κατάλληλης ισορροπίας μεταξύ μικρο-προληπτικών (micro-prudential)και μακρο-προληπτικών (macro-prudential) διαστάσεων για τράπεζες που λειτουργούν σε διαφορετικές οικονομικές συνθήκες.

Είναι ξεκάθαρο πως οι επόπτες πιέζουν όλες τις τράπεζες στην Κύπρο και αλλού για να αυξήσουν την κάλυψη με προβλέψεις, ώστε να είναι κοντά ή πάνω από τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όπως ανέφερα και στη γενική συνέλευση, η λογική και το κίνητρο για τη μεγάλη αύξηση των προβλέψεων της Τράπεζας το δεύτερο τρίμηνο του 2017 αποτέλεσε μία αλλαγή στη στρατηγική της για μείωση των κινδύνων στον ισολογισμό της. Η κίνηση αυτή θα προσφέρει στην Τράπεζα μεγαλύτερη ευελιξία και επιλογές για να ερευνήσει καινοτόμες στρατηγικές λύσεις, οι οποίες θα επιταχύνουν τη μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων για το καλό των μετόχων, ενώ την ίδια ώρα θα οδηγήσουν σε έναν πιο επικεντρωμένο διάλογο με τον επόπτη.

Οι επενδυτές εμπιστεύτηκαν ή έστω είδαν μία ευκαιρία στις κυπριακές τράπεζες πριν από μερικά χρόνια. Ωστόσο, ακόμα δεν έχουν δει την επένδυσή τους να αποδίδει. Αν ήσασταν επενδυτής, θα επενδύατε σήμερα σε κυπριακή Τράπεζα;

Δυστυχώς λόγω της θέσεως μου, δεν μπορώ να εκφέρω άποψη ούτε να δώσω επενδυτική συμβουλή. Ωστόσο, αυτό που θα μπορούσα να πω και το οποίο αποτελεί δημόσια πληροφορία είναι πως τόσο εγώ όσο και διάφοροι συνάδελφοί μου στο συμβούλιο έχουμε επενδύσει στην Τράπεζα Κύπρου.

Σωστή απόφαση το LSE

Πιστεύετε πως η απόφαση για μετάταξη των μετοχών της Τράπεζας στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου ήταν σωστή; Ακόμα δεν έχουμε δει ούτε τον όγκο συναλλαγών ούτε την αξία των μετοχών να αυξάνονται.

Θεωρώ πως ήταν μία πάρα πολύ καλή απόφαση της Τράπεζας και έχουμε ήδη δει μερικά από τα αναμενόμενα οφέλη. Ο όγκος των συναλλαγών στο LSE έχει ανέβει πάνω από το μέσο όρο των συναλλαγών που γίνονταν στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Επιπρόσθετα, οι αγορές δέχθηκαν πολύ καλά την πρόσφατη πώληση του μισού μεριδίου των μετοχών που κατείχε ο διαχειριστής της Λαϊκής Τράπεζας στην Τράπεζα Κύπρου και το οποίο αντιστοιχεί σε, περίπου, 5% του μετοχικού κεφαλαίου.  

Το βάθος της αγοράς διαφάνηκε από την υπερκάλυψη της προσφοράς μετοχών που υπήρξε, ενώ και η τιμή της μετοχής παρουσίασε μικρή αύξηση μετά την πώληση. Συνεχίζουμε να στοχεύουμε στην premium κατηγορία στον κατάλληλο χρόνο, κάτι που θα σήμαινε ακόμα περισσότερα πλεονεκτήματα για την Τράπεζα και τους μετόχους της.

 2. Η Κύπρος κι εγώ

Αρκετοί διερωτούνται γιατί ένας διεθνώς κορυφαίος τραπεζίτης, όπως εσείς, ανέλαβε τη θέση του προέδρου του διοικητικού συμβουλίου μιας μικρής και απομακρυσμένης Τράπεζας. Ποιο ήταν το σκεπτικό πίσω από την απόφασή σας;  

Αναγνωρίζω πως φαίνεται να υπάρχει ένας βαθμός απορίας από κάποια άτομα στην Κύπρο, σε σχέση με την απόφασή μου να αναλάβω τη συγκεκριμένη θέση στην Τράπεζα Κύπρου. Οι τελευταίες τάσεις, που καταγράφουν οι επενδυτικές τοποθετήσεις, καταδεικνύουν πως τόσο η Τράπεζα Κύπρου όσο και η Κύπρος γενικότερα αποτελούν ελκυστικούς προορισμούς, παρόλο που υπάρχει περιθώριο για περαιτέρω ενίσχυση αυτής της εικόνας. Όπως ίσως γνωρίζετε, κατά τη διάρκεια των προηγούμενων επαγγελματικών μου δραστηριοτήτων, ήμουν άμεσα εμπλεκόμενος στις διαβουλεύσεις και τις συζητήσεις πολιτικής γύρω από τα θέματα της Ευρωζώνης και του τραπεζικού της συστήματος.

Ένα από τα ζητήματα ήταν και οι δυσκολίες που αντιμετώπιζαν χώρες με υψηλό χρέος, ανάμεσα τους, φυσικά, και η Ελλάδα. Είχα μεγάλη ανάμειξη στην αναδιάρθρωση του δημόσιου χρέους της χώρας, με τη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα το 2011-2012, ενώ πάντα με έλκυαν η ελληνική και η κυπριακή ιστορία και κουλτούρα. Άρα, η απόφαση μου θεωρώ πως ήταν μία φυσική προέκταση της προηγούμενης μου δέσμευσης και εμπλοκής με το θέμα.

Σχεδιάζετε να αποχωρήσετε από το διοικητικό συμβούλιο της Τράπεζας στο κοντινό μέλλον;

Όχι, δεν έχω τέτοια σχέδια.  

Πόσο από τον χρόνο σας περνάτε στην Κύπρο και στην Τράπεζα;  

Η δέσμευσή μου με την Τράπεζα Κύπρου δεν έχει ως μοναδικό περιορισμό τον πραγματικό χρόνο που βρίσκομαι στην Κύπρο. Αλλά, για να απαντήσω ευθέως, προσπαθώ να βρίσκομαι στην Κύπρο μία βδομάδα, τουλάχιστον, κάθε μήνα.

Θα σκεφτόσασταν να μετακομίσετε στο νησί μόνιμα;

Διαμένω στη Ζυρίχη και δεν έχω σχέδια να αλλάξω τη μόνιμη κατοικία μου. Η σύζυγός μου με συνοδεύει συχνά στα ταξίδια στην Κύπρο κι έτσι έχουμε την ευκαιρία να επισκεφτούμε διάφορα αξιοθέατα. Ανάμεσα σ’ αυτά έχω ξεχωρίσει την επίσκεψή μας στο Όμοδος, μας αρέσουν οι βόλτες στην παραλία της Λεμεσού και η ευχέρεια για κολύμπι δέκα μήνες τον χρόνο!

Η Κύπρος έχει πολλά πλεονεκτήματα, ώστε να προσελκύσει επισκέπτες και μόνιμους κατοίκους από την Ευρώπη. Διαθέτει πλούσια ιστορία και πολιτισμό, υπέροχες τοποθεσίες και παραλίες, αλλά και ελκυστικό φορολογικό πλαίσιο για συντάξεις και εταιρικά έσοδα.


3. Who is who

 Ο Δρ Ackermann είναι πρώην πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου και της εκτελεστικής επιτροπής του ομίλου της Deutsche Bank. Εντάχθηκε στο ΔΣ της Τράπεζας το 1996 και ήταν υπεύθυνος για το τμήμα επενδυτικής τραπεζικής. Υπό την ηγεσία του η επιχειρηματική αυτή μονάδα αναπτύχθηκε σε μια από τις κύριες πηγές εσόδων της Deutsche Bank και συγκαταλέχθηκε στις σημαντικότερες επενδυτικές τράπεζες παγκοσμίως.

Πριν από τη Deutsche Bank, ο Δρ Ackermann ήταν πρόεδρος της Schweizerische Kreditanstalt (SKA). Κατείχε, επίσης, διάφορες θέσεις σε ΔΣ φορέων και οργανισμών, όπως, Zurich Insurance Group, Royal Dutch Shell Plc, Siemens AG, Belenos Clean Power Holding και EQT Holdings AB. Σήμερα, κατέχει ακόμη διάφορα πληρεξούσια. Διετέλεσε, επίσης, αντιπρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του Παγκοσμίου Οικονομικού Φόρουμ. Είναι επίτιμο μέλος του London Business School, υπήρξε επισκέπτης καθηγητής χρηματοοικονομικών στο London School of Economics και επίτιμος καθηγητής στο Johann Wolfgang Goethe University της Φρανκφούρτης. Σπούδασε οικονομικά και κοινωνικές επιστήμες στο University of St. Gallen, όπου απέκτησε το διδακτορικό του και είναι επίτιμος διδάκτωρ του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.

Εξωτερικοί διορισμοί:

  • Μη εκτελεστικό μέλος του ΔΣ της Renova Management AG.
  • Μη εκτελεστικό μέλος του ΔΣ της Investor AB.
  • Επίτιμος πρόεδρος του St. Gallen Foundation for International Studies.
  • Επίτιμο μέλος της γερουσίας του Foundation Lindau Nobel Prizewinners Meetings
  • Αντιπρόεδρος του ΔΣ του The Conference Board

4. Κυπριακή η Τράπεζα

 Καταθέτες, μέτοχοι και κάτοχοι αξιογράφων της Τράπεζας είτε υπέστησαν κούρεμα είτε είδαν τα περιουσιακά τους στοιχεία να εξανεμίζονται πίσω στο 2013. Σήμερα, διάφορες έρευνες καταδεικνύουν πως η Τράπεζα αρχίζει να ανακτά την εμπιστοσύνη των πελατών της και της κυπριακής κοινωνίας γενικότερα. Πόσο ικανοποιημένοι νιώθετε και ποιος ο απώτερος σας στόχος σε σχέση με τη συγκεκριμένη πτυχή;

Είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένος με τη σταδιακή πρόοδο που επιτεύχθηκε από την Τράπεζα σε σχέση με την ανάκτηση της εμπιστοσύνης των πελατών και της κυπριακής κοινωνίας γενικότερα. Απώτερος μας στόχος είναι να ενισχύσουμε ακόμα περισσότερο αυτό το καλό κλίμα. Η στρατηγική της Τράπεζας παραμένει επικεντρωμένη στο να καταστεί πιο δυνατή, πιο ασφαλής και να ικανοποιήσει τις ανάγκες των πελατών της, στηρίζοντας την ανάπτυξη της κυπριακής οικονομίας και αποφέροντας τις κατάλληλες αποδόσεις στους μετόχους της μεσοπρόθεσμα.

Από την ίδρυσή της το 1899, η Τράπεζα Κύπρου θεωρείτο μέρος της κυπριακής κοινωνίας. Σχεδόν κάθε Κύπριος ήταν πελάτης της, ενώ αρκετές χιλιάδες πολίτες ήταν και μικρομέτοχοι. Σήμερα, μετά τις αλλαγές που επήλθαν ως συνέπεια των αποφάσεων του 2013, πολλοί ανησυχούν πως η Τράπεζα δεν είναι, πλέον, κυπριακή. Μπορούν να συμβαδίσουν τα συμφέροντα των ξένων μετόχων με το καλώς νοούμενο συμφέρον της κυπριακής οικονομίας;

Δεν υπάρχει καμία σύγκρουση ανάμεσα στο συμφέρον για την Κύπρο και στο συμφέρον για τους μετόχους, το διοικητικό συμβούλιο αλλά και για τον ίδιο τον οργανισμό. Όσοι είμαστε στον οργανισμό γνωρίζουμε πολύ καλά την προέλευση της Τράπεζας και τον διαχρονικά βασικό της ρόλο στην κυπριακή οικονομία και το τραπεζικό σύστημα. Είμαστε, μάλιστα, δεσμευμένοι να διατηρήσουμε, αλλά και να ενισχύσουμε αυτό τον ρόλο. Δεν είναι ξεκάθαρο σε τι ακριβώς αναφέρονται οι ανησυχίες που επισημαίνετε στην ερώτησή σας. Μήπως εκφράζουν ανησυχία για την υπηκοότητα αυτή καθ’ αυτή ορισμένων στελεχών και μετόχων της Τράπεζας ή ανησυχία για την τρέχουσα λειτουργία της Τράπεζας στη βάση αυστηρών κανονισμών και τη λήψη αποφάσεων χωρίς εξωτερικές παρεμβολές ή επιρροές, ή ανησυχία για οποιεσδήποτε αντιληπτές αλλαγές στους απώτερους στόχους της Τράπεζας. Για να καθησυχάσω, όμως, τις όποιες ανησυχίες, επαναλαμβάνω πως η Τράπεζα παραμένει δεσμευμένη στην κυπριακή οικονομία, όχι μόνο επειδή αυτός ήταν ο παραδοσιακός της ρόλος, αλλά επειδή αυτό είναι και προς το οικονομικό συμφέρον των μετόχων της.

Βρισκόμαστε στην ίδια βάρκα και πρέπει να εργαστούμε μαζί. Άλλωστε, το 90% των δανείων και των καταθέσεων της Τράπεζας προέρχεται από κυπριακές εργασίες με τα σχετικά μερίδια αγοράς να αυξάνονται. Θέλω να σημειώσω πως παρά τη δημιουργία της μητρικής εταιρείας στην Ιρλανδία και την εισαγωγή των μετοχών της Τράπεζας στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου, η κεντρική διοίκηση της Τράπεζας διατηρείται στην Κύπρο, οι συνεδρίες του διοικητικού συμβουλίου, όπως και οι συνελεύσεις των μετόχων, διεξάγονται εδώ. Η Τράπεζα ήταν και θα παραμείνει κυπριακή.