Χρήσιμες Πληροφορίες για Εμβάσματα

Χρήσιμες Πληροφορίες για Εμβάσματα

 

Κωδικοί SWIFT Τράπεζας Κύπρου

Χώρα

SWIFT code

Κύπρος

BCYPCY2N

Ηνωμένο Βασίλειο

BCYPGB2L

Ρουμανία

BCYPROBU 

Διεύθυνση Τράπεζας Κύπρου

Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λτδ

Στασίνου 51,

2002, Στρόβολος

Κύπρος

Ταχ. Θυρίδα. 21472, 1599 Λευκωσία, Κύπρος

Κύριες Ανταποκρίτριες Τράπεζες