61

Προσωπικές ανάγκες

Προσωπικές ή οικογενειακές ανάγκες, έκτακτες ή μη, υπάρχει πάντοτε η λύση!

Διάρκεια

Μέχρι και 10 χρόνια

Χρηματοδότηση

Μέχρι και €10.000
Χαρακτηριστικά
 • Δάνειο μέχρι και €10.000 αν εξασφαλίζεται με προσωπικές εγγυήσεις. Μπορεί να παραχωρηθεί μεγαλύτερο ποσό στις περιπτώσεις  όπου προσφέρεται εξασφάλιση υποθήκη σε ακίνητο. Μάθετε περισσότερα από τους Λειτουργούς Εξυπηρέτησης στο Δίκτυο Καταστημάτων.
 • Μέγιστη διάρκεια αποπληρωμής.
  • 10 χρόνια για δάνεια που εξασφαλίζονται με υποθήκη σε ακίνητο.
  • 8 χρόνια για δάνεια που εξασφαλίζονται με προσωπικές εγγυήσεις.

Ενημερωθείτε για τα επιτόκια εδώ.

Πλεονεκτήματα
 • Η τιμολόγηση του δανείου καθορίζεται από τις εξασφαλίσεις που προσφέρετε.
 • Χαμηλότερο επιτόκιο όταν προσφέρεται υποθήκευση ακινήτου.
Υπολογιστής Δόσης Υπολογίστε την ενδεικτική δόση, συνολικό τόκο και κόστος του δανείου σας για κάλυψη κάθε οικονομικής σας ανάγκης. Υπολογίστε εδώ
Επικοινωνήστε μαζί μας
 • 800.00.800
 • Τηλέφωνο Εξωτερικού +357 22128000
 • Ωράριο Επικοινωνίας Δευτέρα-Παρασκευή 07:45 - 20:00