Επιχειρηματικό Δάνειο Restart

με επιδότηση επιτοκίου

 • Δάνειο με επιδότηση επιτοκίου μέχρι 3,50%

  Τώρα, εξασφαλίστε δάνειο με επιδότηση επιτοκίου μέχρι 3,50% από το κράτος για περίοδο 4 χρόνων, για κεφάλαιο κίνησης, επαγγελματική στέγη, ή και επενδύσεις εντός της Κυπριακής Δημοκρατίας.

 • Χρηματοδότηση μέχρι €1.800.000

  Το μέγιστο ποσό του δανείου καθορίζεται από τον τομέα δραστηριοποίησης της κάθε επιχείρησης και δεν μπορεί να υπερβαίνει τις €1.800.000.

 • Αποπληρωμή από 4 μέχρι 20 χρόνια

  Η διάρκεια αποπληρωμής είναι μέχρι 4 χρόνια για κεφάλαιο κίνησης και μέχρι 20 χρόνια για σκοπούς επένδυσης εντός της Δημοκρατίας και για επαγγελματική στέγη.

Όλες οι απαντήσεις στα ερωτήματά σας

 • Σε αυτοτελώς εργαζόμενους, πολύ μικρές, μικρές, μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις.

 • Εξαιρούνται επιχειρηματικά δάνεια των οποίων το επιτόκιο επιχορηγείται με άλλα ειδικά σχέδια της κυβέρνησης.

 • Το δάνειο θα πρέπει να εκταμιευθεί εντός 6 μηνών από την ημερομηνία έγκρισης.

 • Η τιμολόγηση του δανείου διαφοροποιείται ανάλογα με τις εξασφαλίσεις. Δάνειο με εμπράγματη εξασφάλιση (υποθήκη σε ακίνητο) τιμολογείται με χαμηλότερο επιτόκιο από το δάνειο που εξασφαλίζεται μόνο με προσωπικές εγγυήσεις.

 • To είδος του επιτοκίου είναι κυμαινόμενο για όλη τη διάρκεια του δανείου.

 • Ναι, μέχρι 12 μήνες στο κεφάλαιο και μέχρι 12 μήνες στο κεφάλαιο ή στο κεφάλαιο και τόκους, αν το ακίνητο είναι υπό ανέγερση (για σκοπούς επαγγελματικής στέγης).

 • Η μέγιστη περίοδος επιδότησης επιτοκίου είναι  4 χρόνια και καθορίζεται ως πιο κάτω :

  • Για τα πρώτα 2 χρόνια: 3,50%
  • Για τον 3ο και 4ο χρόνο:  
   • 2,00% για αυτοτελώς εργαζόμενους, πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις
   • 1,50% για μεγάλες επιχειρήσεις.
 • Μπορείτε να αποταθείτε στους Λειτουργούς Εξυπηρέτησης στο Δίκτυο Καταστημάτων μας.