Καθημερινή Τραπεζική

 • Ασφαλιστικά Προϊόντα

  Προσφέρουμε μια σειρά ασφαλιστικών προϊόντων τα οποία παρέχουν αποτελεσματική προστασία σε προσωπικό και επαγγελματικό επίπεδο, μέσω των θυγατρικών μας εταιρειών Eurolife και Γενικές Ασφάλειες Κύπρου

 • Κάρτες για κάθε ανάγκη

  Προτείνουμε μια γκάμα προσωπικών και επαγγελματικών καρτών (Visa και Master Card) που σας προσφέρουν επιπλέον προνόμια, όπως ταξιδιωτική ασφάλιση, διαδικτυακές συναλλαγές, ειδοποιήσεις μέσω SMS και 24ωρη εξυπηρέτηση μέσω ΑΤΜ. 

  Μάθετε περισσότερα για τις Εταιρικές Χρεωστικές και Πιστωτικές μας κάρτες.

 • Εγχώριες και διεθνείς πληρωμές

  Προσφέρουμε μια ολοκληρωμένη γκάμα υπηρεσιών πληρωμών για την ασφαλή και αποτελεσματική διαχείριση των εγχώριων πληρωμών σας. Μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ διαφόρων καναλιών διακίνησης κεφαλαίων. 

  Επίσης μπορείτε να μεταφέρετε κεφάλαια σε οποιοδήποτε νόμισμα σε λογαριασμό του δικαιούχου σε άλλη Τράπεζα στην Κύπρο ή στο εξωτερικό. Μάθετε περισσότερα

 • Διαχείριση ρευστότητας

  Εργαζόμαστε μαζί σας για τη διαμόρφωση καινοτόμων λύσεων για την αποτελεσματική διαχείριση της ρευστότητας σας, τον εκσυγχρονισμό των τραπεζικών σας διαδικασιών και την επίτευξη διαφάνειας μέσω αποτελεσματικής παρακολούθησης και ελέγχου των λογαριασμών σας.

 • Λειτουργικές εξοικονομίσεις

  Αυτοματοποίηση των τραπεζικών συναλλαγών και υπηρεσιών σας καθώς και διαχείριση των καθημερινών τραπεζικών συναλλαγών σας, όπως η συλλογή μετρητών και η είσπραξη επιταγών.

 • Λογαριασμοί καταθέσεων και όψεως

  Διαθέτουμε μεγάλη γκάμα καταθετικών προϊόντων όπως Λογαριασμούς Άμεσης Πρόσβασης εξειδικευμένα προγράμματα Προθεσμιακών Καταθέσεων.

Περισσότερες πληροφορίες

 • Ανάλογα με τις συγκεκριμένες σας ανάγκες, μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ διαφόρων καναλιών διακίνησης κεφαλαίων:

  • Επιταγές, με ειδική και αυτόματη εκτύπωση
  • Εγχώρια εμβάσματα JCC σε ευρώ
  • Μη επείγοντα εμβάσματα μέσω SEPA σε ευρώ
  • Εμβάσματα μέσω SWIFT σε όλα τα ελευθέρως μετατρέψιμα νομίσματα
  • Επείγουσες πληρωμές
  • Πληρωμές μισθοδοσίας μέσω ηλεκτρονικών αρχείων
  • Αυτόματες χρεώσεις και πάγιες εντολές
  • Ηλεκτρονικές πληρωμές μέσω της υπηρεσίας 1bank.
 • Μπορούμε να σας καθοδηγήσουμε στη διαμόρφωση του κατάλληλου συνδυασμού τραπεζικών υπηρεσιών για:

  • Διαχείριση της ρευστότητας της επιχείρησής σας, μέσω μιας ευέλικτης δομής εταιρικών λογαριασμών (όψεως, πιστωτικοί, υπό προειδοποίηση, προθεσμιακές καταθέσεις).
  • Διαχείριση των καθημερινών τραπεζικών συναλλαγών, όπως είναι η συλλογή μετρητών και η είσπραξη επιταγών.
  • Αποστολή και λήψη κάθε τύπου πληρωμών (μαζικές, μικρών ποσών, επείγουσες, τοπικές και διεθνείς), έγκαιρα και με ασφάλεια.
  • Αυτοματοποίηση των τραπεζικών συναλλαγών και υπηρεσιών.
  • Επίτευξη διαφάνειας μέσω αποτελεσματικής παρακολούθησης και ελέγχου των λογαριασμών σας.
 • Kάποια από τα καταθετικά προϊόντα που προσφέρουμε είναι λογαριασμοί:

  • Άμεσης πρόσβασης: διατηρώντας την απαιτούμενη ευελιξία για άμεσες ταμειακές ανάγκες.
  • Αποταμιεύσεις: επιλέξτε κάποια από τις παραδοσιακές δυνατότητες αποταμίευσης ή κάποια καινοτόμα προγράμματα αποταμίευσης, με απεριόριστο αριθμό καταθέσεων και αναλήψεων.
  • Υπό προειδοποίηση: με απεριόριστο αριθμό καταθέσεων και επιλέγοντας την κατάλληλη περίοδο προειδοποίησης για ανάληψη μεταξύ 8, 35, 90 και 180 ημερών, βελτιώνετε τη ρευστότητα σύμφωνα με το δικό σας πρόγραμμα.
  • Προθεσμιακές καταθέσεις: με διάρκεια 1 έως 60 μήνες και επιτόκια τα οποία καθορίζονται στην αρχή της κατάθεσης.
  • Εξειδικευμένα προγράμματα προθεσμιακών καταθέσεων: με καινοτόμες επιλογές όσον αφορά τη συχνότητα καταβολής τόκων, τις δωρεάν αναλήψεις και τη συχνότητα των καταθέσεων.