Γιατί να επιλέξεις την Τράπεζα Κύπρου

 • Υποστήριξη και καινοτομία

  Είμαστε δίπλα σας και προσφέρουμε υποστήριξη όταν τη χρειάζεστε. Καινοτομούμε ψηφιακά και βοηθούμε την επιχείρησή σας να αναπτύξει τις δυνατότητες της στο μέγιστο.

 • Εξειδικευμένο και έμπειρο προσωπικό

  Έχετε στη διάθεσή σας εξειδικευμένο και έμπειρο προσωπικό που εργάζεται δίπλα σας, κατανοεί τις ανάγκες σας και παρέχει στήριξη, δημιουργώντας και διατηρώντας δυνατές σχέσεις.

 • Υπηρεσίες και προϊόντα

  Σας προσφέρουμε υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, ένα ευρύ φάσμα προϊόντων καθώς και στρατηγική αντίληψη και κατεύθυνση με βάση τις ανάγκες σας.

Δίπλα σας στη μεταφορά των τραπεζικών σας υποχρεώσεων

Η ειδική ομάδα Εταιρικών Σχέσεων σας βοηθά να μεταφέρετε την τραπεζική σας σχέση από άλλη Τράπεζα στην Τράπεζά μας, χωρίς να έχετε οποιεσδήποτε επιπτώσεις στις καθημερινές σας δραστηριότητες. Πώς λειτουργεί:

 • 1 Δημιουργία λογαριασμού: Σας βοηθάμε να συμπληρώσετε τις αιτήσεις που απαιτούνται για να ολοκληρώσουμε τη διαδικασία επαλήθευσης "Know Your Customer".
 • 2 Δημιουργία προϊόντων: Αξιολογούμε τις ανάγκες σας και σας προτείνουμε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που σας ταιριάζουν.
 • 3 Δημιουργία δραστηριότητας: Χειριζόμαστε οποιαδήποτε διαδικασία εναλλαγής προκύψει, όπως είναι ο προσδιορισμός πάγιων εντολών και άμεσων χρεώσεων, σύνδεση στο Internet Banking και εξόφληση υπολοίπων με άλλη τράπεζα